Mesto Rožňava ako správca miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vychádza  v ústrety občanom, ktorí využívajú služby SLSP, a.s. a oznamuje, že poplatok je možné zaplatiť aj na účet mesta vedený v Slovenskej sporiteľni, 

č. účtu SK87 0900 0000 0000 9962 6555.

 

 


© Mesto Rožňava, 12. 6. 2020, Ing. Andrea Beshirová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.06.2020 10:50 hod.