Mesto Rožňava ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady oznamuje občanom, že rozhodnutia o vyrubení miestnych daní na rok 2020 budú priebežne doručované fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú zriadené elektronické schránky. Ostatným daňovníkom budú doručované až v čase, keď to situácia dovolí a bude to pre občanov bezpečné.

Mesto Rožňava žiada daňovníkov, aby miestne dane platili zatiaľ vo výške vyrubenej na rok 2019, rozdiel až po vyrubení a doručení rozhodnutí. V prípade záujmu o aktuálnu sumu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 môžu občania kontaktovať mestský úrad mailom (mesto@roznava.sk), prípadne telefonicky (058/7773 111).

Dane a poplatky na rok 2020, ako aj nedoplatky z minulých období  môžu občania uhrádzať na účty mesta prostredníctvom internetbankingu alebo vkladom v banke.

Ďakujeme za pochopenie.

 


© Mesto Rožňava, 20. 3. 2020, Ing. Andrea Beshirová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

 

 


 

Publikované: 20.03.2020 09:14 hod.