Miestna občianska poriadková služba

Koloman Landori , 0917 906 147

Erik Ferko 0918 991 523

 

 

Zvýšenie zamestnanosti a zametnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

https://www.roznava.sk/zvysenie-zamestnanosti-a-zametnatelnosti-ludi-zijucich-v-prostredi-mrk-poskytovanim-miestnej-obcianskej-poriadkovej-sluzby

 

Rožňava má občiansku poriadkovú službu

https://www.roznava.sk/roznava-ma-obciansku-poriadkovu-sluzbu

 

 

 

 

 

Publikované: 22.07.2019 09:20 hod.