V súlade s Katalógom preventívnych aktivít mestskej polície sa dňa 12. októbra 2018 Mestská polícia Rožňava podieľala na zabezpečení atraktívneho dopoludnia počas praktickej časti Účelového cvičenia žiakov ZŠ, ktoré sa konalo na detskom dopravnom ihrisku. Formou statických a dynamických ukážok kombinovaných so zaujímavým výkladom sme sa snažili deti zaujať a súčasne im hravou formou vysvetliť pre nich najdôležitejšie pravidlá bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Žiaci boli súčasne oboznámení aj s ostatnými úlohami, ktoré plní mestská polícia v rámci svojej činnosti.

 

 
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 10. 2018, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

 

Publikované: 17.10.2018 15:41 hod.