Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Obnova obalových konštrukcií bytového domu a zastrešenie šikmou strechou

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Technické služby mesta RV - MOS


Partnerské mestá