Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Úprava pracovnej doby na MsÚ v Rožňave

Vzhľadom na mimoriadne teplé dni sa upravuje dĺžka pracovnej doby na Mestskom úrade v Rožňave v zmysle Vyhlášky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach ochrany zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci. Pracovná doba sa upravuje od 17.06.2019 do odvolania ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Technické služby mesta RV - MOS


Partnerské mestá