Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mesto

Hlasujte za najlepšie občianske projekty 2019 participatívneho rozpočtu

V dňoch 25. až 28. júna 2019 sa uskutoční hlasovanie za občianske projekty, opravu chodníkov a komunikácií a investičné akcie mesta na roky 2020 - 2022 ...

Pokračovať v článku →

Verejné obstarávanie

Pohotovosť  - Profil verejného obstarávateľa

  - Najnovšie VO

  - Archív VO

 

Archív rokovaní MZ

Mestská polícia  - Materiály z rokovaní MZ

  - Uznesenia, zápisnice MZ

  - Zvukové záznamy ...

 

Technické služby mesta RV - MOS


Partnerské mestá