Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy
Ul. akademika Hronca 7, 48 01 Rožňava
Medzinárodný maliarsky tábor MLYN Rožňava 2022
 
TLAČOVÁ SPRÁVA
 

V dňoch 6.  – 13. augusta 2022 sa v Rožňave uskutoční 23. ročník Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava, ktorý od roku 2017 nesie meno jeho zakladateľa Józsefa Basku. Miestom konania tohto, dnes už tradičného stretnutia výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy je vilka v Rožňavských kúpeľoch. Organizuje ho Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, ktoré nadviazalo na rožňavské MLYNY konané v rokoch 1997-2011. Iniciátorom, zakladateľom, dlhoročným organizátorom a aktívnym účastníkom tábora bol akademický maliar, Národný umelec a rodák z okolia Rožňavy Baska József (1935-2017), ktorý žil a tvoril v Budapešti.

Základnou ideou projektu MLYN Rožňava je spoločná tvorba umelcov z partnerských miest Rožňavy spolu s výtvarnými umelcami Rožňavy a jej okolia, ako aj prezentácia a porovnanie výtvarného smerovania umenia v okolitých štátoch stredoeurópskeho regiónu.

Zámerom projektu MLYN Rožňava je vytvorenie podmienok pre tvorbu mladých výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy a ich následná prezentácia v stredoeurópskom meradle.

Maliarskeho tábora MLYN Rožňava 2022 sa zúčastní 12 výtvarných umelcov z Rožňavy a okolia, a z partnerských miest Rožňavy: V. obvodu Budapešti (Budapest Belváros-Lipótváros), Českého Těšína a Szerencsu (HU). Stálymi účastníkmi tábora z Rožňavy sú akademici PaedDr. Gabriela Görgeyová, Mgr. Roland Neupauer, študentka Akad. umenia Kristína Kerekešová a Mgr. Martina Kleinová.

Slávnostné otvorenie Medzinárodného tábora sa uskutoční 6. augusta 2022 v mieste jeho konania v Rožňavských kúpeľoch o 16.00 hodine. Program tábora zahrňuje motivačnú exkurziu, aktuálna výstava v Andrássyovskej obrazárni obrazárni v Krh. Podhradí, vodný mlyn v Kováčovej) a ďalšie programy.

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy vytvára pre tvorbu umelcov všetky podmienky: ubytovanie, stravovanie, materiálno-technické zabezpečenie, občerstvenie a už spomínaný program. Umelci vytvoria počas 7 dňového tábora po 2 a viac výtvarných diel. Medzinárodný maliarsky tábor MLYN Rožňava 2022 končí 13. augusta 2022.

Výstupom z projektu je kolektívna výstava účastníkov s Názvom MLYN Rožňava 2022, ktorá bude mať vernisáž v rámci Rožňavského jarmoku a stretnutia zástupcov samospráv partnerských miest Rožňavy dňa 16. septembra 2022 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom. Realizáciu Medzinárodného maliarskeho tábora ďalej podporili: mesto Rožňava a samospráva V. obvodu Budapešti – Belváros-Lipótváros.

 

30.07.2022

Eva Tományová

 

 

Kontakt:

František Kardoš

00 421 905 445 260

e-mail: frantisek.kardos@roznava.sk

 

 


© Mesto Rožňava, 1. 8.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 1.08.2022 06:25 hod.