V dňoch 7.  – 14. augusta 2021 sa aj napriek zložitej situácii v spojitosti s pandémiou koronavírusu a pri dodržaní všetkých opatrení s ňou spojených v Rožňave uskutočnil 22. ročník Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN Rožňava, ktorý od roku 2017 nesie meno jeho zakladateľa Józsefa Basku. Miestom konania tohto, dnes už tradičného stretnutia výtvarných umelcov z partnerských miest Rožňavy je vilka v Rožňavských kúpeľoch. Organizuje ho Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, ktoré nadviazalo na rožňavské MLYNY konané v rokoch 1987-2011.

Organizátori tohto podujatia – Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy v rámci úspešného projektu a tým aj finančnej podpory mesta Rožňava vytvorili pre 14 účastníkov maliarskeho tábora z partnerských miest Rožňavy podmienky pre pobyt a tvorbu výtvarných diel v príjemnom prostredí Rožňavských Kúpeľov, kde mohli plne rozvinúť svoju kreativitu a vytvoriť výtvarné diela podľa vlastného výberu témy a techník.  Námety poskytla aj motivačná exkurzia, po prírodných a kultúrno-historických pamiatkach horného Gemera, počas ktorej absolvovali prehliadku historického centra Rožňavy, skvost gotickej architektúry – rožňavský katedrálny kostol, výstavu Jána Rašku v Andrássyovskej obrazárni v Krh. Podhradí, areál štôlne Dionýz v Drnave) a fakultatívne Andrássyovský kaštieľ v Betliari.

Počas 7 dní spoločnej tvorby vytvorili účastníci maliarskeho tábora (v tomto roku rôznych vekových kategórií od 20 po 60 rokov) Rožňavy, jej okolia a partnerských miest Budapest Belváros-Lipótváros, Český Těšín a Cieszyn 48 výtvarných diel rôznymi technikami: akryl na plátne, kombinovaná technika – akryl a olej na plátne, akryl a rôzne materiály na plátne, ďalej foto-print, koláže i tempera.

Dôležitým prvkom spoločnej tvorby a pobytu v maliarskej tvorbe vždy bola a je výmena skúseností a porovnávanie rôznych výtvarných škôl v krajinách, z ktorým umelci prichádzajú. Odborným garantom projektu bol Doc. akad. Maliar Ádám Szentpétery, ktorý patril medzi zakladateľov maliarskeho tábora v roku 1987.

Každoročne sa výber z vytvorených výtvarných diel prezentuje návštevníckej verejnosti, milovníkom umenia a školskej mládeži prostredníctvom kolektívnej výstavy. V tomto roku bolo otvorenie výstavy „MLYN Rožňava 2021“ úvodným podujatím Medzinárodného divadelného festivalu TEMPUS ART 2021.  Priestory mestskej galérie na I. poschodí Radnice zdobí 29 kusov výtvarných diel a ich prehliadku zabezpečujú pracovníci Turisticko informačnej kancelárii. Návštevnosť výstavy je odrazom doby, ktorú prežívame (40 návštevníkov), a preto sa organizátor rozhodol predĺžiť trvanie výstavy nad rámec projektu do 31. decembra 2021.

 

Eva Tományová

 


© Mesto Rožňava, 11. 1. 2022 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.01.2022 11:18 hod.