Medzinárodná prehliadka detských folklórnych súborov

Nemzetközi Gyermekfesztivál

 

Sobota 28. máj 2022 o 14.00 / 2022. május 28-án, szombaton 14 órakor
 
Kongresová sála na 2. poschodí Radnice (Námestie baníkov 32, Rožňava)
A történelmi városháza 2. emeleti kongresszusi terme (Bányászok tere 32, Rozsnyó)
 
Detské ľudové hudby/ Gyermek népi zenekarok:
Haviar Rožňava
Hájik Rimavská Sobota
Mrzukanti Gemerská Poloma
Lúčka Rožňava
ZUŠ Dobšiná
Detské folklórne súbory/ Gyermek néptáncegyüttesek:
Bambuchy Gemerská Poloma
Haviarik Rožňava
Pacurka Sárospatak (HU)
Kincskereső Drnava
Kis Kincskereső Drnava
Mládežnícke folklórne súbory/ Ifjúsági néptáncegyüttesek:
Pitypang Sárospatak (HU)
Borostyan Drnava
Sólisti/ Szólisták:
Eliška Vnenčáková (spev) a Matej Garčár (akordeón) Gemerská Poloma
Peter Zatroch (akordeón) Gemerská Poloma
Jela Biziková, Martin Belányi SZUŠ JAS Rožňava
 
Vstup na podujatie je voľný. Zmena programu vyhradená.
A rendezvényekre ingyenes a belépés. Műsorváltozás lehetséges.  Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s § 13 ods. 1 zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
A rendezvényről kép- és hangfelvételek készülnek a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény 13 cikk 1 bekezdésével összhangban.
 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. A rendezvényt anyagilag támogatta a Fond na podporu umenia.
 
Projekt Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov sme sa v tomto roku rozhodli organizovať ako celodenné podujatie, na ktorom sa dopoludnia budeme na workshopoch intenzívne venovať deťom ale aj vedúcim súborov a popoludnie bude patriť prehliadke jednotlivých zložiek detských folklórnych súborov z nášho okresu ale aj spoza hraníc, z Maďarského mesta Sárospatak. Cieľom podujatia je zmobilizovať neprofesionálne umelecké zoskupenia detí a mládeže po neľahkej dobe, kedy nebolo možné, aby sa stretávali, spoločne nacvičovali nové tance a piesne, a tým zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Podobne chceme aj podporovať lásku k tradíciám, obyčajom a zvykom nielen u detí, ale aj u divákov, ktorí obľubujú tradičnú kultúru.
 
V prípade, že má záujem zúčastniť sa podujatia imobilný človek, vieme mu zabezpečiť prístup na 2. poschodie výťahom.
Stačí zavolať na číslo: 0918 792 953.
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 5. 2022, Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.05.2022 15:02 hod.