Jarná prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19 priniesla pre mnohých nové, dovtedy často nepoznané úlohy. Samosprávne kraje mali na starosti okrem iného aj ubytovanie repatriantov, pre ktorých boli zriadené karanténne strediská. Ich chod zabezpečovali dobrovoľní hasiči. Jedno z nich bolo aj v Rožňave, v školskom internáte pri Obchodnej akadémii. Službu si v ňom od marca do mája odkrútilo 27 dobrovoľníkov z dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) z Rožňavy, Slavošoviec, Hrhova, Rudnej, Rakovnice, Betliara, Vlachova, Bôrky, Plešivca a Jablonova nad Turňou. V pondelok 7. septembra popoludní sa spolu s ďalšími desiatkami dobrovoľných hasičov zišli vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, kde si slávnostne prevzali z rúk župana Rastislava Trnku a predsedu Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Miroslava Semaniča pamätnú medailu za nezištnú pomoc v čase pandémie ochorenia COVID-19. Z DHZ Rožňava boli medzi ocenenými Peter Máté, Martin Bednár, Peter Thern a Marian Pípoly.

„Rovnako ako zdravotníci či silové zložky, boli to práve dobrovoľní hasiči, ktorí stáli v prvej línii a zabezpečovali chod karanténnych zariadení v našom kraji. Počas troch mesiacov im cez ruky prešlo viac ako 950 navrátilcov z Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka či Česka. Sami pritom majú zamestnanie a vlastné rodiny. Medaila aj ďakovný list im patrí za to, že neváhali a bez nároku na odmenu podali pomocnú ruku. Bez pochýb aj oni sú hrdinami dnešných dní. Ich prácu si vážime a preto sme sa rozhodli oceniť ich a verejne im poďakovať,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rožňavskom karanténnom stredisku bol koordinátorom dobrovoľných hasičov Peter Máté, ktorý je zároveň aj Územný veliteľ Územnej organizácie v Rožňave Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Ako vnímajú dobrovoľní hasiči z Rožňavy ocenenie od župy? Čo to pre nich znamená? „Medaile vnímame ako morálne ocenenie za prácu v karanténnom stredisku v Rožňave. Prácu, ktorú sme vykonávali dobrovoľne v osobnom voľne jednotlivých službukonajúcich. Sme veľmi potešení, že za túto činnosť nás, ako aj všetkých dobrovoľných hasičov z košického kraja ocenilo vedenie župy, nakoľko nikto nešiel do týchto stredísk z úmyslom niečo získať, ale pomôcť,“ odpovedal aj za kolegov Peter Máté.

Od nasadenia hasičov v karanténnom stredisku prešlo pár mesiacov. Ako ho vnímajú s odstupom času? Išli by to toho znova? „S odstupom času vnímame karanténne strediská ako veľmi zaujímavú a hlavne náročnú skúsenosť. Najťažším bolo asi čakanie na výsledky testov, aby sme vedeli z akými osobami sme boli v kontakte. Rovnako náročné bolo niekoľkokrát denne vysvetľovať repatriantom aké sú postupy a pravidlá v týchto strediskách, nakoľko nie každý bol stotožnený s týmito postupmi a nariadeniami,“ povedal Máté. „Pokiaľ by to bolo nevyhnutné, sme všetci členovia DHZ okresu Rožňava opätovne pripravení ísť a pomáhať občanom a obyvateľom  mesta, či už v prípadných karanténnych strediskách, alebo iných udalostiach.“

Prácu v karanténnom stredisku vykonávali hasiči v ochranných oblekoch, maskách. Pre mnohých to bola nová skúsenosť. Čo im to dalo? „Nasadenie dobrovoľných hasičov po celom Slovensku v karanténnych strediskách opäť raz ukázalo, že máme tisíce členov ochotných pomôcť v každej situácii kdekoľvek na celom území republiky v každú dennú i nočnú hodinu. Takéto dlhodobé nasadenia sú fyzicky aj psychicky veľmi náročné, nám to však dokázalo, že aj za sťažených podmienok sme akcieschopní. Na ilustráciu spomeniem, že karanténne stredisko v Rožňave malo dva vchody po štyroch poschodiach bez výťahu. Službukonajúci príslušníci „vybehli“ na každé poschodie denne minimálne sedemkrát, odetí v ochranných oblekoch a plynových maskách z antivírusovými filtrami, s nákladom stravy a dezinfekcie na chrbte. To je veru skúsenosť, ktorú inde len tak ľahko nezískate. Skúsenosť, ktorá ukázala fyzickú pripravenosť členov dobrovoľných hasičských zborov, ako aj to, že dobrovoľní hasiči nebehajú iba po ihriskách, ale sú schopní aj týchto činností,“ uzavrel Máté.

Karanténne stredisko v Rožňave bolo od marca do júna aktivované trikrát. Spolu s dobrovoľnými hasičmi tam pracovali aj dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža. O dobrej práci svedčí aj to, počas povinnej štátnej karantény nebol ani jeden z dobrovoľných hasičov pozitívne testovaný na COVID-19.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 8.  9. 2020 Peter Podolinsky, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 8.09.2020 15:16 hod.