O Z N A M
 
     Týmto oznamujeme širokej verejnosti, že Matričný úrad
Rožňava bude dňa 12. mája 2022 z technických príčin
 
z a t v o r e n ý
 
 
 
JUDr. Judita Jakobejová
ved. odboru VaVS
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 5. 2022, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

 

 

 

Publikované: 9.05.2022 10:40 hod.