Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

LOKÁLNA STRATÉGIA KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V MESTE ROŽŇAVA

MESTO  ROŽŇAVA

 

 
pdf icon
LOKÁLNA STRATÉGIA KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT V MESTE ROŽŇAVA
(PDF, 1,3 MB)