Laura, združenie mladých, stredisko Rožňava
Námestie baníkov 29, 048 01 Rožňava
 
 
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava

 

Vec: Zúčtovanie dotácie

Dohodou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 309/2018 podpísanou dňa 18. 5. 2018 nám na realizáciu podujatia Letného prímestského tábora Spoločenstvo prsteňa bola schválená dotácia vo výške 450,- €. V plnej výške nám bola na bankový účet pripísaná dňa 21. 6.2018

1. Finančné prostriedky sme mohli využiť na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, konkrétne: dopravné BUS, šiltovky a materiál pre tvorivé dielne, hudobné a dramatickédielne. Celá dotácia bola vyčerpaná v súlade s podmienkami Dohody.

V prílohe prikladáme výdavky spojené s podujatím hradené z dotácie Mesta Rožňava a iných zdrojov spolu s číslom v našom peňažnom denníku. Taktiež prikladáme fotokópie všetkých účtovných dokladov hradených z dotácie.

2. Denná účasť na tábore sa pohybovala v rozmedzí 81-85 účastníkov, z toho prevažná časť detí bola z 1. stupňa ZŠ. Podujatie prebiehalo v saleziánskych priestoroch na Námestí baníkov 29 a 30. Zrealizovali sme aj dva programové výlety – na miestnu Kalváriu a jej okolie a Magin hrad pri Rimavskej Sobote. Do prípravy aj realizácie sa zapojilo asi 20 mladých dobrovoľníkov a animátorov z Rožňavy, dvaja boli z Dobšinej a Vidinej.

Myšlienkou tábora bolo prerozprávanie príbehu Spoločenstvo prsteňa od J. R. R. Tolkiena s podčiarknutím témy Odvahy – odvaha pomôcť, odvaha urobiť prvý krok, odvaha prekonať zlo, odvaha vytrvať... Deti boli do príbehu vťahované interaktívnou formou – cez mnohé scénky, aktivity, zamyslenia a pod.

Pondelok – Deti sme oboznámili s hlavnými postavami Frodom a Gandalfom, ktorí následne moderovali celý program, naučili sme sa táborovú hymnu a tanec, rozdelili sme sa do skupín... Šiltovky sme využili pre deti ako ochranu pred slnkom a zároveň ich rôzne farby pomohli každý deň odlišovať jednotlivé skupiny detí.Deti si ich mohli v závere ponechať ako spomienku na letný tábor. Programom sme deti viedli k tomu, aby boli odvážne v prekonávaní niektorých strachov, pravdaže bez nesprávneho rizika.

Utorok – S deťmi sme vstúpili do krajiny Moria (rožňavská Kalvária), kde sme sa učili v odvahe vytrvať v začatých veciach, napr. vyhnúť sa neustálemu sťažovaniu sa, frfľaniu a pod. Pre deti bol zaujímavý obed na lúke, viaceré z nich zažili niečo podobné po prvýkrát. Popoludní sa deti cez scénku a hru stretli s myšlienkou boja dobra a zla a obety (Gandalf a Balrog)

Streda –príbeh tábora sa niesol v znamení stretnutia s elfskou kráľovnou Galadriel a myšlienkou pomoci druhým. Dopoludnie deti strávili pokladovou hrou, pokračovalo sa zamyslením a sebareflexiou o vlastnej „výzbroji“ v boji proti zlým veciam.

Štvrtok – navštívili sme historické husitské sídlo Magin hrad, objednali sme dva autobusy spoločnosti Eurobus. Príjemná nenáročná túra s aktivitami po ceste pripravila deti na poznanie Sarumana a dobytie jeho veže, a tak na čiastočnú porážku zla. Témou dňa bolo mať odvahu dodržať slovo aj keď je to niekedy veľmi náročné.

Piatok –Hlavnou postavou bol Gloch ako protiklad Frodovej odhodlanosti zbaviť sa prsteňa a jeho moci vládnuť. Myšlienkou dňa bola odvaha zrieknuť sa zla. Dopoludňajší program bol vodné hry a popoludnie bolo venované vyhodnoteniu táborovej bodovej motivácie a príprave záveru tábora s rodičmi – občerstvenie sponzorované cukrárňou Piroška.

Každý deň po ukončení programu o 16.00 hod. sa stretli animátori a dobrovoľníci na zhodnotení dňa a príprave na nasledujúci deň. Program tábora sa stretol so spokojnosťou detí, rodičov aj samotných realizátorov.

3. O podujatí sme informovali vyvesenými plagátmi v školách, v kostoloch a saleziánskych priestoroch a prostredníctvom Facebooku na stránke združenia Domka a Laura. Tu je možné nájsť aj fotogalériu.

Ďakujeme za podporu, ktorú sme sa snažili efektívne využiť a veríme v ďalšiu spoluprácu pre dobro mladých mesta Rožňava.

 
 
 
Mgr. Matilda Pitáková
predsedníčka strediska ZL
 

© Mesto Rožňava, 21. 8. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 21.08.2018 07:41 hod.