Pred oficiálnym otvorením nového školského roka sa žiaci našej školy zúčastnili Letnej školy na Zlatej.

Aktivity školy boli zamerané na upevňovanie vedomostí v logicky súvisiacich okruhoch tém, s doplnením o zážitkové a bádateľské aktivity nielen v škole, ale aj v širšom okolí.

Prvý deň sa začal "zhurta"  geografiou ,vlastivedou, biológiou, prírodovedou, ale aj matematikou, angličtinou, či slovenčinou, a to priamo " v teréne" na Farme Východná. Okrem kŕmenia zvieratiek a prehliadky farmy si žiaci odniesli aj množstvo užitočných informácií o živote zvierat na farme.

V utorok  nikomu vôbec neprekážalo v Letnej škole upršané počasie. Triedy sa hneď zrána premenili na "Tvorivé dielne", v ktorých žiaci mali možnosť vyskúšať si techniku dekupáže. S pracovným zápalom, s ich šikovnosťou a kreativitou im spod rúk vychádzali dekoratívne krabičky, šperkovničky či kuchynské dienka , teda hotové umelecké dielka. Mladší žiaci si počas dopravnej výchovy zopakovali pravidlá cestnej premávky. Oboznámili sa s dopravnými značkami aj výbavou bicykla.

V rámci regionálnej výchovy a biológie žiaci  navštívili jaskyňu Domicu a spoznávali faunu a flóru Slovenského krasu. Poobede starší žiaci vyrábali krásne predmety z dreva a kameňa a menší žiaci po návšteve knižnice si išli zacvičiť do Detského centra v Rožňave.

Ďalší deň sa žiaci Letnej školy zahrali na mladých environmentalistov. Vybrali sa do Betliara, aby zážitkovou formou spoznali aj históriu regiónu a kultúrne pamiatky. Park okolo kaštieľa ponúka množstvo vzácnych drevín na obdiv. V kaštieli objavili rôzne živočíchy a zbierky cudzokrajných zvierat. Na vlastné oči sa presvedčili ako sa aj v minulosti tvorilo prostredie v okolí ľudských sídiel. Uvedomili si, že sa zachovalo aj pre budúce generácie a dnes ho môžeme obdivovať.

Na záver Letnej školy na Zlatej ako mladí  historici spoznávali Banícke námestie. Objavili mnoho  historicko- kultúrnych stavieb, prvkov, umeleckých diel. Navštívili galériu, kde  výroba vlastných umeleckých diel rozvíjala ich kreativitu.  Starším žiakom návšteva  Štítnika tiež ponúkla spoznávanie historicko- kultúrnych stavieb a umeleckých diel z obdobia gotiky. Prekvapil ich malý organ, ktorý je najstarším organom na Slovensku. Na záver si žiaci spracovali, s využitím poznatkov z informatiky,  vlastný videozostrih  zážitkov!

 

 

 


© Mesto Rožňava, 31. 8.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 31.08.2020 21:10 hod.