Letná činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava v školskom roku 2019/2020 - oznámenie

 

Mesto Rožňava ako zriaďovateľ materských škôl určuje v školskom roku 2019/2020 prevádzku počas letných prázdnin v nasledovných materských školách:

  • MŠ Kyjevská 2020/14  v  Rožňave v termíne  od 01.07.2020 do 31.07.2020 – počet zapísaných detí 128 – počet tried 6.
  • MŠ Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave v termíne od 01.07.2020 do 31.07.2020 – počet zapísaných detí 78 – počet tried 4.
  • MŠ Kyjevská 2020/14  v  Rožňave v termíne  od 03.08.2020 do 21.08.2020 – počet zapísaných detí 120 – počet tried 6.

 

Tel. kontakt:

Odbor školstva MsÚ - 777 32 85 

MŠ Kyjevská - 734 18 93

MŠ E. Rótha- 734 49 29

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 6.  2020 Ing. Jolana Zatrochová, Odbor školstva, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 30.06.2020 14:02 hod.