Pôsobivá budova rožňavskej lekárne Aranyszarvas (Zlatý jeleň) bola kedysi neodmysliteľnou súčasťou mestskej architektúry Rožňavy. V minulosti jedna z najkrajších budov v meste, dnes už neexistujúci objekt, ktorý si pamätajú už len tí skôr narodení.

Budova lekárne Aranyszarvas stála na námestí na začiatku Čučmianskej ulice (Nagycsucsomi utca). Objekt v barokovoklasicistickom štýle s veľkou pravdepodobnosťou postavil a aj projektoval významný miestny staviteľ a architekt, Rožňavčanom dobre známy János Mayer, ktorý v Rožňave v druhej polovici 18. storočia projektoval a postavil viac významných budov - evanjelický kostol, vežu katedrálneho kostola a budovu rožňavského biskupstva.

Pôvabnú budovu lekárne kúpil lekárnik Sándor Alexy, ktorý sa do Rožňavy prisťahoval v roku 1882. V prvých rokoch 20. storočia bol nájomcom budovy lekárne Aranyszarvas lekárnik Jenő Pasteiner, ktorý však v roku 1916 podľahol následkom zranení spôsobených v 1. svetovej vojne. V archívnych materiáloch z roku 1920 sa ako majitelia lekárne Aranyszarvas so sídlom na Rákóczi tér 397 v Rožňave (Námestie baníkov) uvádzajú Pesteinerovi dediči. Pasteiner mal dve dcéry, od ktorých v roku 1943 lekáreň odkúpil PrMR Ľudovít Vajner. Vajner vyštudoval lekárnictvo na Karlovej univerzite v Prahe v rokoch 1925 – 1929. V lekárni pracoval od roku 1930, v rokoch 1943 – 1945 ako vlastník lekárne. Lieky a suroviny na výrobu liekov odkupoval predovšetkým od Gedeon Richtera z Budapešti. Na základe Benešových dekrétov bola lekáreň po roku 1945 znárodnená a Vajner nemohol vykonávať lekárnickú činnosť vo vlastnej lekárni. V lekárni neskôr pracovali lekárnici Zinger, Kolesár a Ádám.

Niekdajší architektonický skvost Rožňavy, nádhernú, pohľadu i srdcu lahodiacu budovu lekárne Aranyszarvas zastihol v 60. rokoch 20. storočia nelichotivý osud, kedy bola v rámci architektonických úprav námestia a priľahlých ulíc zbúraná. Stalo sa tak v roku 1964.

Dnes nám túto vzácnu, architektonicky zaujímavú budovu pripomínajú už len dobové fotografie a tvorba výtvarných umelcov, ktorí lekáreň zvečnili na svojich plátnach. Vzácnym svedectvom Pesteinerovej lekárne Aranyszarvas v Rožňave sú krabičky od liekov evidované v historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave

Za cenné informácie ďakujem pani Anikó Brutovskej, rod. Vajnerovej.

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

Zdroj a fotogaléria: https://www.banmuz.sk/galerie/clanky-a-aktivity/390-lekaren-aranyszarvas-niekdajsi-architektonicky-skvost-roznavy

 


© Mesto Rožňava, 13. 4.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 13.04.2021 11:06 hod.