Slovenský Červený kríž územný spolok Rožňava otvára dňa 07.09.2020 Kurz opatrovania.

Rozsah výučby: 226 hod.
Forma kurzu: prebieha denne

Rozsah: Úvod do opatrovateľstva, Komunikácia v opatrovateľstve, Etické princípy, Práca s klientom, Anatómia a fyziológia ľudského tela, Opatrovanie pri systémových ochoreniach, Prevencia v opatrovateľskej službe, Sociálne a právne normy, Opatrovanie v detskom veku, Prvá pomoc, Opatrovateľské techniky.

Absolvent kurzu je schopný

 • komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
 • aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
 • v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
 • pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí

 

Ďalšie výhody

 • vysoká kvalita výuky garantovaná odbornými lektormi
 • študijné materiály v cene kurzu
 • zabezpečené občerstvenie a písacie pomôcky
 • bezplatné zapožičanie pracovného odevu
 • osvedčenie vyhotovené v 2 jazykových mutáciách (NJ a AJ)
 • vyučovací čas prispôsobený pre zamestnaných aj nezamestaných občanov
 • možnosť absolvovania kurzu Nemeckého jazyka popri kurze Opatrovania
 • možnosť absolvovať kurz prostredníctvom RE-PAS

 

 

 

Mgr. Michaela Letanovská
Odborný pracovník územného spolku
Slovenského Červeného kríža v Rožňave
Pionierov 8
048 01 Rožňava
tel +421/58/732 13 60
mob + 421 903 993 338
www.roznava.redcross.sk
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 8.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 12.08.2020 11:15 hod.