Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78 b Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa  § 78 b Zákona č. 448/2008  Z. z. o  sociálnych službách 

 

pdf icon Kritéria pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa  § 78 b Zákona č. 448/2008  Z. z. o  sociálnych službách 
(PDF, 408 kB)

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2019, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava