Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

 
O Z N Á M E N I E
 
Technické služby mesta Rožňava , ponúkajú na krátkodobý prenájom pre občanov, jednotlivé firmy , združenia a školy, rekreačné zariadenie LÚČ nachádzajúce sa za Zariadením pre seniorov, smerom na Gujapalág . Uvedené zariadenie je vhodné na účely konania rodinných stretnutí, firemné oslavy a priateľské posedenia v prijemnom prírodou obklopenom prostredí.
 
K dispozícii je prístrešok so sedením, hala, rozsiahly pozemok a  sociálne zariadenie.
 
Ceny prenájmu v zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
 
Celý areál/prístrešok, hala, pozemok, bez ubytovania/ 15,- €/4 hod.
40,- €/deň
 
V prípade záujmu  prosím kontaktujte Technické služby mesta Rožňava , tel. č.  0911 743133 p. Ladislav Dávid., príp. 0917 167304 - Halászová Irena.
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 12. 2018 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

                       
Publikované: 11.12.2018 14:02 hod.