Jedna z najkrajších jaskýň na Slovensku sa nachádza v Slovenskom krase neďaleko Rožňavy pri obci Krásnohorská Dlhá Lúka. Objavili ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964. Okrem klasickej kvapľovej výzdoby sú v jaskyni aj rozličné excentrické útvary. Zaujímavé sú karfiolovité útvary, ktorých štruktúra je unikátna a nevyskytuje sa v žiadnej doteraz známej jaskyni.

Nevšedné krásy tejto jaskyne teraz môžu záujemcovia obdivovať prostredníctvom speleologickej vodcovskej služby. V sprievode skúsených vodcov, vystrojení v zapožičanom jaskyniarskom výstroji môžete okúsiť nádherný pocit objavovania krásy podzemného sveta. Prehliadková trasa vedie ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov, čo je gigantický stĺp, vysoký 32,6m.
Prehliadková trasa v dĺžke 450m je sprístupnená pomocou drevených lavičiek, ktorými prekonávame podzemný tok tečúci celou hlavnou časťou jaskyne. Ďalej návštevníci prekonajú pomocou lanových traverzov aj dve podzemné jazerá. Pohyb po lanách nie je ťažký a je nevšedným zážitkom. Jaskyňa je dlhá 1100 m.

Krásnohorská Dlhá Lúka, penzión Jozefína
mobil: 00421 (0)905 412 048, (0)908 635 274

Speleologická vodcovská služba Slovenský kras
Tel: 00421 (0)58 734 34 26, mobil:00421 (0)905 412 048
e-mail: stankov@ke.psg.sk, web: http://www.svssk.sk

V sezóne (15.VI. – 15.IX.)
9.00 - 11.30 - 14.00

Pre vopred ohlásených záujemcov mimo sezóny
(I. – II. + XII.)

10.00  - 13.00

(1.IV. – 14.VI. + 16.IX. – 30.XI.)
9.00  - 11.30  - 14.00

Zatvorené
(III., 24. – 26.XII.., 1.I.)


Vstupné: 300 Sk

Publikované: hod.