Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Közúti közlekedés és közutak

A taxiállomás kijelölése

 

Ügyintéző:

Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útügyi Főosztály
 
 
Alena Šikúrová, Városi Hivatal, III. emelet, 307-es ajtó 
058/7773 278
 
 
 

Az ügyintézés menete

 

A közúti közlekedési közigazgatást a Tt. 56/2012 sz. közúti közlekedésről szóló többször módosított törvénye szabályozza. A község jelöli ki a taxiállomás helyét a község területén a vonatkozó törvény 44. §-a f) pontja értelmében.

Rozsnyó Város területén a taxiállomás  kijelölésének feltételeit az Általános érvényű rendelet a taxiállomás létesítéséről és használatáról a város területén   szabályozza (PDF, 210 kB). A taxiállomás kijelölése a személytaxi-szolgáltató vagy az általa megbízott jogi vagy természetes személy kérelmére történik.

A taxiállomás  kijelölésére irányuló eljárásra a közigazgatási eljárási szabályok vonatkoznak.

 

 
 

 

A helyi közút alatti vezetékek meghibásodásának bejelentése

 
 
Ügyintéző:
 
Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útügyi Főosztály
 
 
Alena Šikúrová, Városi Hivatal, III. emelet, 307-es ajtó 
058/7773 278
 
 
 
Az ügyintézés menete:
 

A Tt. 135/1961 sz. közutakról szóló törvénye (úttörvény) alapján az úttest alatti  elektromos, távközlési vezetékek, víz-, kanalizációs- és egyéb vezetékek (a továbbiakban „vezetékek“) meghibásodása és az emiatt kialakult  általános fenyegetettség  esetén a vezetékek tulajdonosa vagy kezelője azonnali intézkedéseket foganatosít a további károk megelőzése, valamint a biztonságos közúti közlekedés biztosítása érdekében. 

 

A kérelem benyújtása:

 • A helyi közút alatt levő vezeték meghibásodásának bejelentése; kérelem a helyi közút   nem közlekedési célú igénybevételének utólagos engedélyezése iránt a POLGÁR – Űrlapok és Nyomtatványok – Közúti közlekedés és közutak szekcióban találhatók , kattintson az ITT - re vagy a nyomtatványt átveheti a Rozsnyó Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában , az Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és  Útügyi Főosztályon.

 

 


 

A Rozsnyó Város területén levő helyi közutak lezárásának engedélyezése

 

Ügyintéző:

 
Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útügyi Főosztály
 
 
Alena Šikúrová, Városi Hivatal, III. emelet, 307-es ajtó 
058/7773 278
 
 
 

Az ügyintézés menete

A Tt. 135/1961 sz. közutakról szóló törvénye ( úttörvény) alapján   fontos közérdekből közúti forgalomkorlátozásra vagy forgalomelterelésre kerülhet sor, különösen az alábbi esetekben:

 • a  közutakon végzett munkák esetében
 • a közutak rendkívüli igénybevétele esetén
 • természeti katasztrófa esetén
 • biztonsági  intézkedések biztosítása esetén
 • ha azt a közút állapota és védelme megköveteli

 

Az  útlezárás kijelölését a kérelmező saját költségén biztosítja, valamint felelős a kijelölés állapotáért az útlezárás idején.

 

A kérelem benyújtása:

 • Az útlezárás engedélyezése iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt megtalálja  a POLGÁR – Űrlapok és Nyomtatványok – Közúti közlekedés és közutak szekcióban, kattintson az ITT -re vagy a nyomtatványt személyesen átveheti a Rozsnyói Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában, az Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és  Útügyi Főosztályon.
 • Amennyiben az útlezárást időbelileg vagy területileg szükséges kiterjeszteni , újabb kérelmet szükséges benyújtani.

 

ILLETÉKEK:

 • A helyi közút lezárásának engedélyezése  illetékköteles  a Tt. 145/1995 sz. többször módosított,   közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján. Az illeték összege: 70 €

 

 

 

 

Rozsnyó Város területén levő helyi közutak rendkívüli igénybevételének engedélyezése

 
 

Ügyintéző:

 
Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útügyi Főosztály
 
 
Alena Šikúrová, Városi Hivatal, III. emelet, 307-es ajtó 
058/7773 278
 
 
 
Az ügyintézés menete
 

A közutak használatát a Tt. 135/1961 sz. többször módosított közutakról szóló törvénye ( úttörvény) szabályozza. A közutak nem megszokott igénybevételéhez és nem  közlekedési célú igénybevételéhez (rendkívüli igénybevételéhez) közúti hatósági engedély szükséges. Ilyen igénybevétel főleg:

 

 • nagytömegű vagy különleges méretű tárgyak fuvarozása és a meghatározott méretet és tömeget meghaladó járművek használata, amelyről  külön jogszabály rendelkezik
 • berendezések és tárgyak elhelyezése az úttesten;  főleg  elárusító, reklám és szórakoztató célú berendezések  és tárgyak elhelyezése
 • tárgyak, berendezések, anyagok  úttesten történő elhelyezése, lepakolása, felpakolása, amelyek nem a közút karbantartását, javítását szolgálják, amennyiben nem kerül sor azok haladéktalan eltávolítására az úttestről
 • rendezvények rendezése, berendezések és tárgyak kézút közelében való elhelyezése ( pl. gazdasági, kultúrális, szórakoztató rendezvények, lerakatok, elárúsítóhelyek, erősítők használata, nem megfelelő fényforrások használata), amennyiben a működtetésük  vagy elhelyezésük , vagy  az általuk kiváltott forgalom miatt veszélyeztetve lenne a közúti közlekedés biztonsága és folyamatossága.
 • állatterelés az úton vagy közúton
 •  fatörzsvontatás vagy egyéb tárgyak vontatása közúton, amely a helyi közút  megrongálódását idézheti elő
 • a földfelszín feletti vagy alatti vezetékek tervezett javítása vagy karbantartása

 

A közutak rendkívüli igénybevételének engedélyezési eljárására a közigazgatási eljárásról szóló jogszabály vonatkozik módosításokkal.

 

A kérelem benyújtása:

 • A kérelem a helyi közút rendkívüli igénybevételének engedélyezése iránt a POLGÁR – Űrlapok és Nyomtatványok – Közúti közlekedés és közutak szekcióban található , kattintson az ITT -re vagy a nyomtatványt átveheti a Rozsnyó Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában , az Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és  Útügyi Főosztályon.
 • Az igénylő, az igénybevétel módjának megváltozása stb. esetén új engedély, esetleg   engedélymódosítás   iránti kérelmet szükséges benyújtani. 

 

Illetékek:

 • A helyi közút rendkívüli igénybevételének engedélyezése  illetékköteles  a Tt. 145/1995 sz. többször módosított,   közigazgatási illetékekről szóló törvénye alapján. Az illeték összege: 80 €