Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Környezetvédelem

Erdőterületen kívüli és a város területén levő fás szárú növények kivágásának jóváhagyása

 
Vybavuje:
 
Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály
 
 
Ing. Andrea Kissová, III. em.  Városi Hivatal, 307-es ajtó
058/7773 233
 
 
 

Az ügyintézés menete

A természet- és tájvédelmet, valamint a fás szárú növények kivágását a Tt. 543/2002 számú, természet- és tájvédelemről szóló többször módosított törvénye és a SZK Környezetvédelmi Minisztériumának Tt. 24/2003 számú, a Tt. természet- és tájvédelemről szóló 543/2002 számú törvénye végrehajtásáról szóló  rendelete szabályozza.

A fás szárú növény kivágásához szükséges a természetvédelmi hatóság jóváhagyása, amennyiben jelen törvény másképp nem rendelkezik. A fás szárú növény kivágásának jóváhagyására  indokolt esetekben  csak a fás szárú növény ökológiai és esztétikai funkciójának, valamint az ember egészségére gyakorolt hatásának elbírálását követően kerülhet sor  a  föld tulajdonosának vagy kezelőjének, esetleg  bérlőjének hozzájárulásával, amennyiben a bérlő ezen  jogosultsága a bérleti szerződésből következik, amelyen a fás szárú növény nő, ha a kivágást kérelmező nem a föld tulajdonosa, kezelője vagy bérlője; a fás szárú növény kivágását ki kell jelölni.

 

A kérelem benyújtása

A Kérelem az erdőterületen kívüli és a város területén növő fás szárú növények kivágásának jóváhagyása iránt  (PDF 193 kB) a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 543/2002 számú, természet- és tájvédelemről szóló többször módosított törvénye 47.§-a értelmében a Polgár / Nyomtatványok / Környezetvédelem szekcióban található vagy személyesen átvehető a Rozsnyói Városi Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában – Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály.

A kitöltött és aláírt kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt, amelyek a kérelemben fel vannak tüntetve, a megfelelő időben szükséges benyújtani, általában a tervezett  kivágás előtt 30 nappal.

Amennyiben a kérelem elbírálásakor hiány mutatkozik ( a kérelem hiányos), a közigazgatási eljárás felfüggesztésére kerül sor, és a hivatal a kérelmezőt a meghatározott határidőn belüli hiánypótlásra szólítja fel.

 

Illetékek:

A közigazgatási hatósági illetékek tarifatáblázata szerint, amelyet a Tt. közigazgatási hatósági illetékekről szóló 145/1995 sz. törvénye tartalmaz, a jóváhagyás iránti kérelem benyújtásáért fizetendő illeték:
  1. Természetes személy esetén - 10,-€
  2. Jogi személy vagy vállalkozási jogosultsággal rendelkező természetes személy esetén, akinek a tevékenységi köre összefügg a benyújtott kérelemmel - 100,-€

 

A közigazgatási hatósági illetéket a kérelmező a kérelem benyújtásakor a Városi Hivatal pénztárába készpénzben vagy  Rozsnyó Város VÚB Banka, a.s., pobočka Rožňava  által vezetett bankszámlájára: SK4002000000000027228582 banki átutalással köteles megfizetni. Illetékbélyeggel történő fizetés nem lehetséges!

 
 

 

A város tulajdonában levő földterületen növő fás szárú növények (fák, bokrok) karbantartásának, metszésének  -- kezelésének biztosítása

 
 

Ügyintéző:

Építésügyi,Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály
 
 
Ing. Andrea Kissová, III. em.  Városi Hivatal, 307-es ajtó
058/7773 233
 
 
 

Az ügyintézés menete

A fás szárú növények védelmének, kezelésének és fenntartásának részleteit a  SZK Környezetvédelmi Minisztériumának Tt. 24/2003 számú, a Tt. természet- és tájvédelemről szóló 543/2002 számú törvény  végrehajtásáról szóló rendelete szabályozza.

A fás szárú növények védelme olyan tevékenység, amely ezek természetben, tájban, városi környezetben betöltött ökológiai, esztétikai szerepének fenntartására, valamint indokolatlan kivágásuk megelőzésére irányul.

A fás szárú növények károsítása minden olyan tevékenység vagy elmulasztott tevékenység, amely közvetlenül vagy közvetve lényegesen és tartósan csökkentheti a fás szárú növények ökológiai és esztétikai szerepét és elhalásukat eredményezheti. 

A fás szárú növények kezelése olyan tevékenység, amely ezen növények fenntartására vagy egészségi állapotának javítására vagy  az őket ért károsodás következményeinek elhárítására  irányul.

 

A kérelem benyújtása:

A Kérelem a város tulajdonában levő földterületen növő fás szárú növények karbantartásának, metszésének –kezelésének biztosítása iránt  a Polgár / Nyomtatványok / Környezetvédelem szekcióban található vagy személyesen átvehető a Rozsnyói Városi Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában – Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály.

A kitöltött és aláírt kérelmet a helyszínrajz vázlattal ( az érintett fás szárú növények bejelölésével pl. a helyrajzi térkép másolatára, ami lehetővé teszi a fás szárú növény terepen történő azonosítását ) a Rozsnyói Városi Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában – Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály  szükséges benyújtani.

 

Illetékek:

Illetékmentes.

 

 

 
 

 

Levegőtisztaság-védelmi hatóság jóváhagyása kis légszennyező forrás létesítésére

 

Ügyintéző:

Építésügyi,Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály
 
 
Ing. Andrea Kissová, III. em. Városi Hivatal,   307-es ajtó
058/7773 233
 
 
 

Az ügyintézés menete

 

Légszennyező forrás :

  • a helyhez kötött forrás, amely technológiai egység, üzemanyag-, nyersanyag- és termékraktár, hulladéklerakó, kőbánya vagy felület, ahol erjedés, égés vagy légszennyező anyagok levegőbe kerülése léphet fel vagy egyéb építmény, létesítmény, berendezés és tevékenység, amely légszennyezést idéz vagy idézhet elő; a működési vagy térbeli egységen belüli  összes berendezés és tevékenység összessége értendő alatta,
  • a mozgó forrás, amely robbanómotorral vagy egyéb hajtómotorral rendelkező légszennyező berendezés.

 

A helyhez kötött források  levegőre gyakorolt hatásuk  vagy a légszennyezés mértéke   szerint feloszthatók:

  • nagyméretű forrás, különlegesen jelentős levegőterhelést okozó   technológiai egység,
  •  közepes méretű forrás, jelentős levegőterhelést okozó technológiai egység, amennyiben nem képezi részét a nagyméretű forrásnak,
  • kisméretű forrás, egyéb technológiai egység, felületek, amelyeken olyan jellegű munkavégzés folyik, amelyek légszennyezéssel járhatnak, üzemanyag-, nyersanya-, termékraktárak, hulladéklerakó, légszennyező építmények, berendezések és tevékenységek, amennyiben nem képezik részét a nagyméretű vagy a közepes méretű forrásnak.

 

A kisméretű légszennyező forrást a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma Tt.410/2012 sz. rendelete a levegő védelméről szóló  törvény néhány rendelkezésének végrehajtásáról definiálja.

A légszennyező forrás besorolása kapcsán felmerülő kétségek esetén  a Rozsnyói Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya  határoz.

A Tt. levegő védelméről szóló 137/2010 számú többször módosított törvénye értelmében a község a levegőtisztaság védelmének területén átruházott államigazgatási hatáskörben jóváhagyja a kisméretű légszennyező források telepítését a 17.§ 1.bek. a), c) és f) pontja értelmében.

 

A kérelem benyújtása:

Kérelem a levegőtisztaság-védelmi hatóság jóváhagyása iránt a SZK NT Tt.137/2010 sz. levegőtisztaság védelméről szóló törvénye 17.§-a 1.bek. a) pontja értelmében a határozat kiadásához – benyújtandó, amennyiben kisméretű légszennyező források építményeit engedélyező határozatról van szó, beleértve   azok módosításait és használatbavételi engedélyeit is; ez a jóváhagyás kötelező érvényű állásfoglalás a Tgy. 50/1976 sz. területtervezésről és építési rendtartásról szóló többször módosított törvénye ( építésügyi törvény) 140b §-a értelmében.

Kérelem a levegőtisztaság-védelmi hatóság jóváhagyása iránt a SZK NT Tt.137/2010 sz. levegőtisztaság védelméről szóló törvénye 17.§-a 1.bek. c) pontja értelmében –   benyújtandó  a helyhez kötött légszennyező források   tüzelőanyagának  és nyersanyagának megváltoztatása, a helyhez kötött légszennyező források technológiai berendezéseinek és azok használatának módosítása, valamint a helyhez kötött légszennyező forrásokon végrehajtott változtatások utáni  üzembe helyezés jóváhagyása miatt, amennyiben a változtatások jóváhagyására nem kerül sor az a) pont szerint vagy a 18.§ 1.bek. szerint és a határozatokban a 18.§ 9. bek. és a 31.§ 2.bek. szerint.

Kérelem a levegőtisztaság-védelmi hatóság jóváhagyása iránt a SZK NT Tt.137/2010 sz. levegőtisztaság védelméről szóló törvénye 17.§-a 1.bek. f) pontja értelmében – benyújtandó a kis légszennyező források kategóriájába tartozó technológiai egységek beépítése és azok változtatása , üzembe helyezése jóváhagyása miatt, amennyiben az engedélyezéshez nem szükséges építésügyi engedélyezési eljárást lefolytatni.

A levegőtisztaság-védelmi hatóság jóváhagyása iránti kérelmek: a Polgár / Nyomtatványok / Környezetvédelem szekcióban találhatók vagy személyesen átvehetők a Rozsnyói Városi Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában – Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály.

A kitöltött és aláírt kérelmet a szükséges tervdokumentációval együtt a Rozsnyói Városi Hivatal  Ügyfélszolgálati Irodájában – Építésügyi, Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály szükséges benyújtani.

 

Illetékek:

A kérelem benyújtásakor fizetendő közigazgatási hatósági illeték a Tt. közigazgatási hatósági illetékekről szóló 145/1995 sz. törvénye Tarifatáblázata szerinti 162. tétel.

A közigazgatási hatósági illetéket a kérelmező a kérelem benyújtásakor a Városi Hivatal pénztárába készpénzben vagy  Rozsnyó Város VÚB Banka, a.s., pobočka Rožňava  által vezetett bankszámlájára: SK4002000000000027228582 banki átutalással köteles megfizetni. Illetékbélyeggel történő fizetés nem lehetséges!

 

 

 
 

 

A kis légszennyező forrás üzemeltetői adatainak bejelentése

 

Ügyintéző:

 
Építésügyi,Területtervezési, Környezetvédelmi és Útigazgatási Főosztály
 
 
Ing. Andrea Kissová, III. em. Városi Hivatal, 307-es ajtó
058/7773 233
 
 
 

Az ügyintézés menete

 

A levegőszennyezési illetéket a Tt. 401/1998 sz. levegőszennyezési illetékről szóló többször módosított törvénye szabályozza és az illeték összegét Rozsnyó Város területén a kis légszennyező források által kibocsátott légszennyezés illetékéről szóló Általános Érvényű Rendelet határozza meg.

A levegőszennyezési illetéket (a továbbiakban csak „illeték”) azok a jogi személyek és vállalkozásra jogosult természetes személyek fizetik, akik – a törvény által előírt feltételek betartása mellett – kisméretű légszennyező forrásokat működtetnek.

A kisméretű légszennyező forrást működtető jogi személy és vállalkozásra jogosult személy ( a továbbiakban csak „kisméretű forrást működtető”) által fizetendő illetékről átruházott államigazgatási hatáskörben a község határoz.

A kisméretű forrást működtető által fizetendő illeték minden forrásra számítva az adott naptári évre átalányösszegben kerül meghatározásra a bejelentett adatok alapján, a kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének és minőségének arányában vagy az elhasznált tüzelőanyag vagy nyersanyag  arányában, amelyekből a légszennyező anyagok keletkeznek. A kisméretű forrást működtető éves illetéke az általa egyazon községben működtetett  kisméretű légszennyező források után fizetendő illetékek összege.   

 

A bejelentés benyújtása:

A kis légszennyező forrás üzemeltetési adatai kitöltéséhez szükséges nyomtatvány  a Polgár / Nyomtatványok / Környezetvédelem szekcióban vagy a Város / ÁÉR / Érvényes (hatályos) ÁÉR szekcióban található.

A kisméretű légszennyező forrást működtető köteles minden évben február 15-éig bejelenteni a községnek minden egyes kisméretű légszennyező forrás üzemanyag- vagy nyersanyagfogyasztását, amelyekből légszennyező anyagok keletkeznek, valamint egyéb   adatokat, amelyek szükségesek az elmúlt év folyamán kibocsátott levegőszennyező anyagok mennyiségének és minőségének megállapításához, főképpen az üzemanyagok és a nyersanyagok fajtáját és minőségi mutatóit, a kisméretű légszennyező forrás üzemóráinak számát, valamint az elválasztó berendezések fajtáját és hatékonyságát érintő adatokat.

 

Illetékek:

A község megvizsgálja a bejelentésben közölt adatokat, és a kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége és minősége alapján  vagy az üzemanyag- és nyersanyagfogyasztás alapján határozatot ad ki , amelyben megállapítja a kisméretű légszennyező forrás működtetője által előző évre fizetendő illetéket, az illeték összegét és  a részletfizetési  határidőket, valamint a további, a kisméretű légszennyező forrás üzemeltetőjének illetékfizetési kötelezettségével kapcsolatos  feltételeket.