Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Kontakty

Koordinátor projektu
 
Mgr. Dionýz Kemény
e-mail: dionyz.kemeny@roznava.sk, dionyz.kemeny@gmail.com
tel: 0949 464 000

 

Členovia výkonného výboru

JUDr. Erika Mihaliková - prednostka mestského úradu
e-mail: erika.mihalikova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 204
tel: 058/7773 275, 0918 792 941
 
Ing. Klára Leskovjanská - vedúca odboru finančného, miestnych daní a poplatkov
e-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 405
tel: 058/7773 207, 0918 792 940
 
Ing. Ferenc Porubán - vedúci odboru výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
e-mail: ferenc.poruban@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 306
tel: 058/7773 244, 0917 708 749
 
Ing. Ivan Nemčok - poverený vedením odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
e-mail: ivan.nemcok@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 301
tel: 058/7773 276, 0918 792 942
 
Štefan Barczi, referent pre komunikáciu a propagáciu
e-mail: stefan.barczi@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 203
tel: 058/7773 288
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH - riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
e-mail: mikulas.gregor@roznava.sk
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava
tel: 058/7324563
 
Ladislav Dávid, vedúci úseku NP TS
e-mail: ladislav.david@roznava.sk
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava
tel:

Ing. Róbert Hanuštiak - náčelník MsP Rožňava 
e-mail: robert.hanustiak@roznava.sk 
Mestská polícia, Šafárikova 29
tel: 058/732 13 30, 0915 912 899
 
Zlata Macková - SOR pre investičnú činnosť
e-mail: zlata.mackova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 108
tel: 058/7773 260, 0918 792 944
 
Ing.  Tibor Vanyo - SOR pre ochranu a tvorbu životného prostredia
e-mail: tibor.vanyo@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 305
tel: 058/7773 233, 0917 877 294
 
Ing. Peter Tešlár – Hlavný architekt mesta
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 309
tel:
 
Mgr. Michal Drengubiak - poslanec MZ
e-mail: michal.drengubiak@roznava.sk
tel.: 0918 518 532
 
Ing. Ondrej Bolaček - poslanec MZ
 
Mgr. Richard Petro - Otvor dvor o.z.
e-mail: otvor.dvor@gmail.com
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Betliarska 2, Rožňava
 
Ing. Michal Brincko - zvolený za občanov