Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Kontakty

Koordinátor projektu
 
Mgr. Michal Drengubiak - zástupca primátora
e-mail: michal.drengubiak@roznava.sk
tel.: 0918 518 532
 
Členovia výkonného výboru
 
prednosta MsÚ
 

Ing. Erika Leskovjanská, ved. odboru FMDaP
erika.leskovjanska@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie, č.dv. 404
tel: 058/7773 209

JUDr. Andrea Kalinová , ved. odboru právneho a správy majetku
andrea.kalinova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 303
tel: 058/7773 243

Ing. Jana Nemes, ved. odboru VÚPŽPaPK
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 312
tel: 058/7773 267
 
Ing. Ivan Nemčok, vedúci odboru kultúry, športu a CR
e-mail: ivan.nemcok@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 301
tel: 058/7773 276, 0918 792 942
 
Štefan Barczi, referent pre komunikáciu a propagáciu
e-mail: stefan.barczi@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 203
tel: 058/7773 288
 
PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH - riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
e-mail: mikulas.gregor@roznava.sk
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava
tel: 058/7324563
 
Ing. Andrea Krnáčová, záhradník TSM Rožňava
e-mail: andrea.krnacova@roznava.sk
Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava
 

Ing. Róbert Hanuštiak - náčelník MsP Rožňava 
e-mail: robert.hanustiak@roznava.sk 
Mestská polícia, Šafárikova 29
tel: 058/732 13 30, 0915 912 899

Ing. Peter Tešlár – Hlavný architekt mesta
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 309
 
Ing.  Tibor Vanyo - SOR pre ochranu a tvorbu životného prostredia
e-mail: tibor.vanyo@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 305
tel: 058/7773 233, 0917 877 294
 
Ing. Michal Brincko
michal.brincko@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 315
tel: 058/7773 217
 
Ing. Ondrej Bolaček - poslanec MZ
 
Mgr. Dionýz Kemény, poslanec MZ
tel: 0949 464 000
 
Mgr. Richard Petro - Otvor dvor o.z.
e-mail: otvor.dvor@gmail.com
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, Betliarska 2, Rožňava
 

zástupca občanov (nezvolený)