Koniec 2. svetovej vojny

Deň víťazstva nad fašizmom

 

Koniec 2. svetovej vojny, Deň víťazstva nad fašizmom. Jednoducho znejúca veta, avšak s neskutočne veľkým významom. Významom hlavne pre celú Európu a milióny ľudí, ktorí žili hrôzami tejto  vojny, dennodenným bombardovaním, nepredstaviteľným utrpením s nesmiernymi obeťami. Išlo o vojnový konflikt, ktorý svojim rozsahom, obeťami na ľudských životoch i ekonomickými škodami nemá v dejinách ľudskej civilizácie obdobu. Vojnová generácia za krutých podmienok a neskutočného utrpenia vybojovala svojim potomkom nesmierne cennú hodnotu – slobodu, a to aj za cenu straty vlastného života.

Aj napriek nepriaznivej situácii z  dôvodu protipandemických opatrení si mesto Rožňava pripomenulo 76. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom tak ako každý rok, pietnym aktom kladenia vencov. Tento spomienkový akt sa uskutočnil v piatok 7. mája 2021 na Námestí baníkov pri pamätnej tabuli na starobylej radnici. Prítomní v dohodnutých časových intervaloch, vzdali hold všetkým vojakom a obetiam, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, lepšiu budúcnosť a pričinili sa o to, že naša generácia žije v mieri a pokoji. Je veľmi dôležité si pripomínať tento celosvetový míľnik v ľudských dejinách, aby sa už nič podobné neopakovalo – milióny obetí, spúšť a utrpenie, ktoré po sebe táto vojna  zanechala. Vážme si preto každý deň prežitý v mieri. Poučme sa a nedovoľme zlu znova vyrásť. Nech ľudskosť, spravodlivosť a pravda  sú naše hodnoty, na ktorých budeme budovať lepší svet.

Druhá svetová vojna v Európe sa oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 hod. podpisom kapitulačných listín v Berlíne. V Sovietskom zväze bolo však vzhľadom na časový posun už po polnoci a preto za Deň víťazstva dlhé roky oslavoval 9. mája.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11.  5. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.05.2021 10:37 hod.