Konferencia s rôznorodými témami z histórie Rožňavy

V programe konferencie prednášalo šesť lektoriek a súčasťou bola aj prehliadka bývalého františkánskeho kláštora

História Rožňavy sa počíta už na stovky rokov. Pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky samospráva mesta dňa 21. októbra pripravila a zorganizovala konferenciu pre širšiu verejnosť pod názvom Rožňava v premenách času. Svojim príhovorom ju otvoril zástupca primátora Michal Drengubiak. Moderátorkou konferencie bola Lenka Bischof. Organizácia konferencie bola ovplyvnená hlavne dvoma okolnosťami. Mesto už pomerne dlho neorganizovalo obdobnú odbornú akciu vo vlastnej réžii čím pre novokoncipovaný Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu to bol krok do neznáma a druhou závažnou okolnosťou je aktuálna situácia okolo pandémie Covid 19. O to viac nás tešia pozitívne ohlasy, ktoré doteraz máme.

Obsahovú náplň konferencie tvorili prednášky, ktoré sa venovali vybraným míľnikom histórie Rožňavy.

Predpoludním  boli v kongresovom centre radnice pripravené štyri prednášky, popoludní tri a sprievodná prehliadka bývalého františkánskeho kláštora a zároveň súčasného Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor pod vedením Br. Arnolda Štefana Eližera a Radoslava Kovácsa.

Okrem toho v dvoch častiach diskusie malo publikum možnosť pýtať sa prednášajúcich na veci, ktoré ich zaujali. 

Záujem verejnosti bol s ohľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia celkom dobrý. Prišli niektorí z pozvaných hostí, jednotlivci, zamestnanci Baníckeho múzea podporili svojou účasťou aj svoju kolegyňu, prednášajúcu S. Holečkovú. Niektorých prednášok sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ akademika Jura Hronca v doprovode pani učiteľky.

Výstupom z konferencie bude rovnomenný zborník Rožňava v premenách času, ktorý bude obsahovať aj témy, ktoré neodzneli na konferencii, napr. Z dejín Rožňavského streleckého spolku, Vývin vybraných osadných názvov okresu Rožňava, Rožňavské kúpele v 19. a 20. storočí.

Na túto konferenciu plánujeme nadviazať vo februári 2022, pripravovanou konferenciou v maďarskom jazyku.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 11. 2021 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.11.2021 09:57 hod.