Banícke múzeum v Rožňave, zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Rožňava, OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, Gemerským osvetovým strediskom a OZ Drázus medzinárodnou odbornou konferenciou zavŕšilo Rok Kálmána Tichyho 2018.

Konferencia s názvom Kálmán Tichy – významná osobnosť Rožňavy sa konala 24. októbra 2018 so začiatkom o 9,00 hod. v priestoroch Gemerského osvetového strediska. V jej úvode riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Mgr. Pavol Lackanič, privítal takmer šesťdesiatku zúčastnených a predstavil oficiálny program podujatia. Následne sa už slova ujalo postupne osem prednášajúcich vrátane maďarských hostí. Sled prednášok bol plynulý aj vďaka zabezpečenému simultánnemu prekladu. Všetci prenášajúci vyčerpávajúco využili svoj pridelený čas, v rámci ktorého sa dotkli mnohých tém súvisiacich so životom a prácou Kálmána Tichyho. Vyobrazili ho ako tvorivého maliara, grafika, múzejníka, či publicistu. Poukázali taktiež naňho ako na spolupracovníka Márie Bartóky a nezabudli opomenúť ani jeho spoločnú tvorbu s bratom Gyulom Tichym, aj v oblasti písania sci-fi poviedok. Konferenciu ukončila bohatá diskusia. V poobedňajších hodinách účastníci konferencie vzdali česť pamiatke rodiny Tichyovcov na Mestskom cintoríne a na záver dňa sa zúčastnili prehliadky výstavy Kálmán Tichy (1888 - 1968) v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia vrátane, pričom na podujatí bola prezentovaná propagačná skladačka venovaná tejto významnej osobnosti Rožňavy.

 

 
 
 
 
 
 
 
Erika Hermélyi Gecelovská
Kontakt: Erika Hermélyi Gecelovská, Manažér kultúry
Oddelenie propagácie
erika.hermelyi.gecelovska@gmail.com
0940 108 384
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01  Rožňava
www.banmuz.sk
 
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 10.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 31.10.2018 11:24 hod.