MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií,
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 
  
  Rok 2016  
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Peter Marko a Ing. Viera Marková, Útulná 2057/13, 048 01 Rožňava
(PDF, 192 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - EURIS, spol. s r. o., Šafárikova 116 A, 04801 Rožňava
(PDF, 194 kB)
     
pdf icon Oznámenie podra § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o za čatí správneho konania - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu- Schoppera 144/25, 048 01 Rož ňava
(PDF, 204 kB)
     
pdf icon

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Košice, oddelenie nehnuteľností, Kuzmányho 8, 041 02  Košice

(PDF, 188 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Mgr. Peter Gemerský a Mgr. Art. Kamila Gemerská, Edelényska 30, 048 01  Rožňava
(PDF, 184 kB)
     
     
  Rok 2015  
pdf icon
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Sociálna poisťovria Bratislava
(PDF, 148 kB)
     
pdf icon
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - SHR Miroslav Martočko
(PDF, 16 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Spojená škola internátna, Zeleného stromu 2224/8, 048 01 Rožňava,
(PDF, 25 kB)
     
pdf icon Oznámenie podra § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Vojtech Zsóri (1945), Kósu-Schoppera 3644/31, 048 01 Rožňava
(PDF, 178 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa & 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Karol Topor (1966) a Gabriela Toporová (1971), Jarná 345/26, 048 01 Rožňava
(PDF, 207 kB)
     
pdf icon Oznámenie podl'a § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016
(PDF, 229 kB)
     
pdf icon Oznámenie podl'a § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Tibor Takáč, Zakarpatská 1811/20, 048 01 Rožňava
(PDF, 210 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ladislav Bakó (1955), Vajanského 371/4, 048 01 Rožňava
(PDF, 193 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršíchpredpisov o začatí správneho konania - Ivan Kerekeš (1961), Jarná 346/30, 048 01 Rožňava a Katarína Kerekešová (1958) Jarná 346/30, 48 01 Rožňava
(PDF, 216 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Eva Mikuliková (1939), Pionierov 636/12, 048 01 Rožňava
(PDF, 201 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ladislav Čík, 048 01 Rudná 358 a Vojetch Laczo, 048 01 Rudná 359
(PDF, 201 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Fábián Jozef (1980), Zlatá 292/4, 048 01 Rožňava a Mária Tiszová (1975), Hlavná 24, 049 45 Jovice
(PDF, 247 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Ján Babič (1955), Pod Kalváriou 2182/5, 048 01 Rožňava a Mgr. Lea Grečková (1960), Nábrežie Hornádu 12, 052 01 Spišská Nová Ves
(PDF, 175 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Martin Hlibocký, Mierová 2, 048 01 Rožňava
(PDF, 177 kB)
     
pdf icon Oznámenie podra § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 498/31, 048 01 Rožňava
(PDF, 212 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Eva Lacová, Rumunská 947/15, 048 01 Rožňava
(PDF, 211 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Slovenská správa ciest — Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice, IČO: 003328
(PDF, 218 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Marian Reiser a Alica Reiserová, Kyjevská 1890/30; MUDr. Viera Reiserová, Kyjevská 3, 048 01 Rožňava
(PDF, 214 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Bc. Katarína Pitková a Jozef Pitko, Šípkova 570/24, 048 01 Rožňava
(PDF, 214 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - MUDr. Iveta Seresová, Jána Brocku 1780/28, 048 01 Rožňava
(PDF, 201 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - GLS-Global logistic service, spol. s r. o. , Jesenná 8, 040 01 Košice
(PDF, 176 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - MUDr. Juraj Ivaniš a Dáša Ivanišová, Ernesta Rótha 554/9, 048 01 Rožňava
(PDF, 183 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ladislav Čík , 048 01 Rudná 358 a Vojtech Laczo 048 01 Rudná 359
(PDF, 212 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Alexander Grundza, Zlatá 20, 048 01 Rožňava
(PDF, 170 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Ing. Alexander Váradi a MUDr. Katarína Váradiová , Jána Brocku 1809/21, 048 01 Rožňava
(PDF, 201 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa .$ 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Lucáková Andrea, Kyjevská 1881/16, Rožňava, PSČ 04801
(PDF, 197 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa & 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Rozikova Anna, Zlatá 296/18, 048 01 Rožňava
(PDF, 194 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Viktória Szapanosová (1986), Kyjevská 1897/13, 048 01 Rožňava a Michal Baffy, Páterova 687/76, 048 01 Rožňava
(PDF, 215 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírodv a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Katarína Višňovská, Edelényska 1993/2 048 01 Rožňava
(PDF, 213 kB)
     
pdf icon Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania - Bc. Gabriel Borzy, Šafárikova 488/61, 048 01 Rožňava
(PDF, 233 kB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2016  Ing. Alena Baffyová Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňava

 

 

Publikované: 2.06.2015 14:10 hod.