Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií

Predseda :
Ing. Karol Kováč
 
Podpredseda :
Ing. Attila Kelecsényi

Členovia :
Ing. Ján Lach
Mgr. Michal Drengubiak
Ing. Radoslav Szabados
RNDr. Jozef Gregor
Ing. Soňa Raczembergová
Ing. arch. Peter Bischof
Ing. Boris Šramko
Ing. arch. Peter Tešlár
Ing. Natašá Vjestová

Tajomník :
Ing. Jarmila Breznenová
 
 
 

Zápisnice z rokovania komisie

 

ROK 2019

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 13. 2. 2019
(PDF, 1 MB)
(PDF, 96 kB)
pdf icon 13. 3. 2019
(PDF, 1 MB)
(PDF, 96  kB)
pdf icon 10. 4. 2019
(PDF, 907 kB)
(PDF, 96  kB)
pdf icon 15. 5. 2019
(PDF, 479 kB)
(PDF, 94  kB)
pdf icon 12. 6. 2019
(PDF, 553 kB)
(PDF, 94  kB)
pdf icon 3. 7. 2019
(PDF, 56 kB)
 
pdf icon 11. 9. 2019
(PDF, 686 kB)
 

 

ROK 2018

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 7. 2. 2018
(PDF, 451 kB)
(PDF, 89 kB)
pdf icon 11. 4. 2018
(PDF, 419 kB)
(PDF, 89 kB)
pdf icon 13. 6. 2018
(PDF, 426 kB)
(PDF, 90 kB)
pdf icon 12. 9. 2018
(PDF, 436 kB)
(PDF, 89 kB)

 

  ROK 2017

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
8. 2. 2017
(PDF, 293 kB)
(PDF, 138 kB)
pdf icon 12. 4. 2017
(PDF, 365 kB)
(PDF, 136 kB)
pdf icon 14. 6. 2017
(PDF, 602 kB)
(PDF, 136 kB)
pdf icon 24. 8. 2017
(PDF, 172 kB)
 
pdf icon 13. 9. 2017
(PDF, 631 kB)
 
pdf icon 15. 11. 2017
(PDF, 475 kB)
 

 

  ROK 2016

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
10. 2. 2016
(PDF, 384 kB)
(PDF, 133 kB)
pdf icon 3. 3. 2016
(PDF, 202 kB)
 
pdf icon 13. 4. 2016
(PDF, 504 kB)
(PDF, 132 kB)
pdf icon 8. 6. 2016
(PDF, 76 kB)
(PDF, 132 kB)
pdf icon 18. 8. 2016
(PDF, 146 kB)
(PDF, 132 kB)
pdf icon 7. 9. 2016
(PDF, 436 kB)
 
pdf icon 15. 11. 2016
(PDF, 64 kB)
 

 

  ROK 2015

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
18. 2. 2015
(PDF, 30 kB)
(PDF, 172 kB)
pdf icon
15. 4. 2015
(PDF, 30 kB)
(PDF, 171 kB)
pdf icon
10. 6. 2015
(PDF, 245 kB)
(PDF, 172 kB)
pdf icon
9. 9. 2015
(PDF, 189 kB)
(PDF, 172 kB)
pdf icon 11. 11. 2015
(PDF, 361 kB)
(PDF, 172 kB)

 

  ROK 2014

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
12. 2. 2014
(PDF, 26 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
9. 4. 2014
(PDF, 35 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
11. 6. 2014
(PDF, 64 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
10. 9. 2014
(PDF, 190 kB)
(PDF, 172 kB)

 

ROK 2013

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
16. 1. 2013
(PDF, 47 kB)
(PDF, 27 kB)
pdf icon
13. 2. 2013
(PDF, 66 kB)
(PDF, 28 kB)
pdf icon 13. 3. 2013
(PDF, 51 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon 10. 4. 2013
(PDF, 45 kB)
(PDF, 28 kB)
pdf icon 22. 5. 2013
(PDF, 24 kB)
 
pdf icon 12. 6. 2013
(PDF, 29 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon 16. 7. 2013
(PDF, 876 kB)
 
pdf icon 11. 9. 2013
(PDF, 30 kB)
(PDF, 195 kB)
pdf icon 13. 11. 2013
(PDF, 37 kB)
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2012

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
11. 1. 2012
(PDF, 44 kB)
(PDF, 12 kB)
pdf icon
8. 2. 2012
(PDF, 22 kB)
(PDF, 12 kB)
pdf icon
14. 3. 2012
(PDF, 34 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
11. 4. 2012
(PDF, 29 kB)
(PDF, 12 kB)
pdf icon
16. 5. 2012
(PDF, 28 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
13. 6. 2012
(PDF, 24 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
12. 9. 2012
(PDF, 39 kB)
(PDF, 27 kB)
pdf icon
10. 10. 2012
(PDF, 23 kB)
(PDF, 27 kB)
pdf icon
14. 11. 2012
(PDF, 38 kB)
(PDF, 23 kB)
pdf icon
5. 12. 2012
(PDF, 40 kB)
(PDF, 27 kB)

 

ROK 2011

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
9. 2. 2011
(PDF, 29 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
16. 3. 2011
(PDF,  29 kB)
(PDF,  11 kB)
pdf icon
13. 4. 2011
(PDF,  28 kB)
(PDF,  11 kB)
pdf icon
11. 5. 2011
(PDF,  34 kB)
(PDF,  11 kB)
pdf icon
14. 9. 2011
(PDF,  38 kB)
(PDF,  11 kB)
pdf icon
12. 10. 2011
(PDF,  24 kB)
(PDF,  11 kB)
pdf icon
9. 11. 2011
(PDF,  29 kB)
(PDF,  11 kB)
pdf icon
1. 12. 2011
(PDF,  26 kB)
(PDF,  11 kB)

 

 

Pracovná náplň komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií

pdf icon Prac. náplň
(PDF,  1,2 MB)

 

Publikované: 1.06.2015 16:54 hod.