Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :
Mgr. Dionýz Kemény
 
Podpredseda :
Zoltán Beke

Členovia :
Mgr. Erika Čefová, MSc.
Mgr. Csaba Simon
Ing. Jozef Kováč
Mgr. Monika Šeďová
Mgr. Marek Krajňák
Mgr. Andrej Vaško
Mgr. Zoltán Kónya
 
 
Tajomník :
Mgr. Ľudmila Černická

 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľady o dochádzke

 

ROK 2022

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
24.1.2022
(PDF, 451 kB)
(ZIP, 1,8 MB)
(PDF, 699 kB)
(PDF, 356 kB)
14.3.2022
(PDF, 452 kB)
(ZIP, 11 MB)
(PDF, 680 kB)
(PDF, 355 kB)
2.5.2022
(PDF, 454 kB)
(ZIP, 10 MB)
(PDF, 704 kB)
(PDF, 353 kB)
13.6.2022
(PDF, 450 kB)
(ZIP, 4,4 MB)
(PDF, 625 kB)
(PDF, 355 kB)
17.6.2022      
   
(PDF, 457 kB)
 
6.7.2022      
   
(PDF, 455 kB)
 

 

ROK 2021

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
15.2.2021
(PDF, 524 kB)
(ZIP, 3,6 MB)
(PDF, 682 kB)
(PDF, 357 kB)
19.4.2021
(PDF, 453 kB)
(ZIP, 7,7 MB)
(PDF, 643kB)
(PDF, 356 kB)
25.5.2021
(PDF, 571 kB)
(PDF, 11 MBB)
(PDF, 643 kB)
(PDF, 355 kB)
14.6.2021
(PDF, 492 kB)
(ZIP, 2,2 MB)
(PDF, 622 kB)
(PDF, 355 kB)
6.9.2021
(PDF, 507 kB)
(ZIP, 11,2 MB)
(PDF, 684 kB)
(PDF, 635 kB)
18.10.2021
(PDF, 564 kB)
(ZIP, 3,7 MB)
(PDF, 607 kB)
(PDF, 354 kB)
29.11.2021
(PDF, 448 kB)
(ZIP, 3,3 MB)
(PDF, 624 kB)
(PDF, 375 kB)

 

ROK 2020

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
13. 1. 2020
(PDF, 448 kB)
(ZIP, 2,4 MB)
(PDF, 229 kB)
(PDF, 110 kB)
24. 2. 2020
(PDF, 449 kB)
(ZIP, 3 MB)
(PDF, 312 kB)
(PDF, 110 kB)
11. 5. 2020
(PDF, 447 kB)
(ZIP, 5,5 MB)
(PDF, 702 kB)
(PDF, 355 kB)
15. 6. 2020
(PDF, 449 kB)
(ZIP, 12,2 MB)
(PDF, 704 kB)
(PDF, 356 kB)
7. 9. 2020
(PDF, 454 kB)
(ZIP, 4,6 MB)
(PDF, 631 kB)
(PDF, 355 kB)
19. 10. 2020
(PDF, 620 kB)
(ZIP, 1,9 MB)
(PDF, 708 kB)
(PDF, 355 kB)
30. 11. 2020
(PDF, 615 kB)
(ZIP, 3 MB)
(PDF, 568 kB)
(PDF, 345 kB)

 

 

ROK 2019

Dátum Pozvánka Materiál Zápisnica Dochádzka
11. 2. 2019
(PDF, 352 kB)
(ZIP, 5 MB)
(PDF, 214 kB)
(PDF, 105 kB)
11. 3. 2019
(PDF, 528 kB)
(ZIP, 9,6 MB)
(PDF, 298 kB)
(PDF, 102 kB)
8. 4. 2019
(PDF, 357 kB)
(ZIP, 6,6 MB)
(PDF, 345 kB)
(PDF, 102 kB)
13. 5. 2019
(PDF, 543 kB)
(ZIP, 10 MB)
(PDF, 342 kB)
(PDF, 102 kB)
6. 6. 2019
(PDF, 457 kB)
(ZIP, 6,5 MB)
(PDF, 311 kB)
(PDF, 102 kB)
9. 9. 2019
(PDF, 288 kB)
(ZIP, 14,5 MB)
(PDF, 422 kB)
(PDF, 107 kB)
21. 10. 2019
(PDF, 460 kB)
(ZIP, 5,7 MB)
(PDF, 369 kB)
(PDF, 110 kB)
25. 11. 2019
       
(PDF, 455 kB)
(ZIP, 8 MB)
(PDF, 312 kB)
(PDF, 111 kB)

 

 

ROK 2018

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 5. 2. 2018
(PDF, 499 kB)
(PDF, 122 kB)
pdf icon 9. 4. 2018
(PDF, 454 kB)
(PDF, 112 kB)
pdf icon 11. 6. 2018
(PDF, 468 kB)
(PDF, 118 kB)
pdf icon 10. 9. 2018
(PDF, 239 kB)
(PDF, 118 kB)

 

 

ROK 2017

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 6. 2. 2017
(PDF, 390 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 10. 4. 2017
(PDF, 370 kB)
(PDF, 182 kB)
pdf icon 12. 6. 2017
(PDF, 420 kB)
(PDF, 178 kB)
pdf icon 11. 9. 2017
(PDF, 412 kB)
(PDF, 250 kB)
pdf icon 13. 11. 2017
(PDF, 366 kB)
(PDF, 122 kB)
pdf icon 20. 11. 2017
(PDF, 104 kB)
(PDF, 122 kB)
 

 

ROK 2016

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
8. 2. 2016
(PDF, 496 kB)
(PDF, 186 kB)
pdf icon 11. 4. 2016
(PDF, 354 kB)
(PDF, 186 kB)
pdf icon 13. 6. 2016
(PDF, 495 kB)
(PDF, 119 kB)
pdf icon 5. 9. 2016
(PDF, 442 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 14. 11. 2016
(PDF, 436 kB)
(PDF,184 kB)
 
 
 
ROK 2015
 
  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
16. 2. 2015
(PDF, 679 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
13. 4. 2015
(PDF, 321 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 8. 6. 2015
(PDF, 343 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 7. 9. 2015
(PDF, 538 kB)
(PDF, 183 kB)
pdf icon 9. 11. 2015
(PDF, 528 kB)
(PDF, 183 kB)
 

ROK 2014

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
9. 2. 2014
(PDF, 492 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
7. 4. 2014
(PDF, 547 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
9. 6. 2014
(PDF, 844 kB)
(PDF, 11 kB)
pdf icon
8. 9. 2014
(PDF, 373 kB)
 
 

 

 

 

 

 

Pracovná náplň komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej

pdf icon Prac. náplň
(PDF, 999 kB

 

Publikované: 3.06.2015 14:15 hod.