Komisia MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

 
Predseda :
Pavol Burdiga
 
 
Podpredseda :
Mgr. Michal Drengubiak
 
Členovia :
Ing. Attila Kelecsényi
Ing. Ondrej Bolaček
Bc. Ivan Kuhn, MA
 
 
Tajomník :
JUDr. Judita Jakobejová

 
 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľad o dochádzke

ROK 2020

Dátum Pozvánka Zápisnica Dochádzka
2. 9. 2020
Stiahnuť
(PDF, 492 kB)
Stiahnuť
(PDF, 553 kB)
Stiahnuť
(PDF, 337 kB)
25. 8. 2021
Stiahnuť
(PDF, 494 kB)
Stiahnuť
(PDF, 550 kB)
Stiahnuť
(PDF, 301 kB)

 

ROK 2019

Dátum Pozvánka Zápisnica Dochádzka
23. 1. 2019
Stiahnuť
(PDF, 491 kB)
Stiahnuť
(PDF, 115 kB)
Stiahnuť
(PDF, 86 kB)
5. 6. 2019
Stiahnuť
(PDF, 493 kB)
Stiahnuť
(PDF, 110 kB)
Stiahnuť
(PDF, 305 kB)
3. 9. 2019
Stiahnuť
(PDF, 494 kB)
Stiahnuť
(PDF, 273 kB)
Stiahnuť
(PDF, 394 kB)

 

ROK 2018

Dátum Pozvánka Zápisnica Dochádzka
5. 6. 2018  
Stiahnuť
(PDF, 490 kB)
Stiahnuť
(PDF, 86 kB)
 

 

ROK 2017

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
18. 10. 2017 Stiahnuť
(PDF, 458 kB)
Stiahnuť
(PDF, 231 kB)

 

 

 

 

Publikované: hod.