Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku

 

Predseda :
Bc. Ivan Kuhn, MA
 
Podpredseda :
Ing. Ondrej Bolaček

Členovia:
Zoltán Beke
PaedDr. Marek Kmeť
Vladimír Polóny
Pavol Horňák
Gejza Záhn
JUDr. Martina Vnenčáková
Árpád Gőrgei
Ing. Mária Blašková
Tomáš Németh
 
Tajomník :
Ing. Erika Leskovjanská

 
 

Zápisnice z rokovania komisie a prehľady o dochádzke

 

ROK 2019

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 14. 2. 2019
(PDF, 400 kB)
(PDF, 104 kB)
pdf icon 14. 3. 2019
(PDF, 598 kB)
(PDF, 104 kB)
pdf icon 11. 4. 2019
(PDF, 368 kB)
(PDF, 104 kB)
pdf icon 16. 5. 2019
(PDF, 325 kB)
(PDF, 104 kB)
pdf icon 12. 6. 2019
(PDF, 306 kB)
(PDF, 104 kB)
pdf icon 11. 9. 2019
(PDF, 422 kB)
(PDF, 113 kB)

 

ROK 2018

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 13. 2. 2018
(PDF, 521 kB)
(PDF, 100 kB)
pdf icon 12. 4. 2018
(PDF, 644 kB)
(PDF, 99 kB)
pdf icon 14. 6. 2018
(PDF, 578 kB)
(PDF, 100 kB)
pdf icon 12. 9. 2018
(PDF, 393 kB)
(PDF, 99 kB)

 

ROK 2017

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 13. 2. 2017
(PDF, 760 kB)
(PDF,176 kB)
pdf icon 13. 4. 2017
(PDF, 517 kB)
 
pdf icon 15. 6. 2017
(PDF, 1,1 MB)
(PDF,237 kB)
pdf icon 18. 9. 2017
(PDF, 716 kB)
 
pdf icon 16. 11. 2017
(PDF, 606 kB)
(PDF,100 kB)

 

ROK 2016

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 11. 2. 2016
(PDF, 692 kB)
(PDF,178 kB)
pdf icon 14. 4. 2016
(PDF, 882 kB)
(PDF, 179 kB)
pdf icon 9. 6. 2016
(PDF, 599 kB)
(PDF, 179 kB)
pdf icon 8. 9. 2016
(PDF, 599 kB)
(PDF, 161 kB)
pdf icon 16. 11. 2016
(PDF, 411 kB)
(PDF, 176 kB)

 

ROK 2015

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 23. 2. 2015
(PDF, 193 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 20. 4. 2015
(PDF, 216 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 11. 6. 2015
(PDF, 408 kB)
(PDF, 175 kB)
pdf icon 10. 9. 2015
(PDF, 440 kB)
(PDF, 263 kB)
pdf icon 12. 11. 2015
(PDF, 553 kB)
(PDF, 176 kB)

 

ROK 2014

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon 17. 2. 2014
(PDF, 183 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 10. 4. 2014
(PDF, 230 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 16. 6. 2014
(PDF, 166 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 11. 9. 2014
(PDF, 156 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 27. 11.2014
(PDF, 43 kB)
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2013

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
24. 1. 2013
(PDF, 94 kB)
(PDF, 239 kB)
pdf icon 18. 2. 2013
(PDF, 104 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 20. 3. 2013
(PDF, 40 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 15. 4. 2013
(PDF, 308 kB)
(PDF, 23 kB)
pdf icon 27. 5. 2013
(PDF, 161 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 17. a 19. 6. 2013
(PDF, 165 kB)
(PDF, 13 kB)
pdf icon 16. 9. 2013
(PDF, 43 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 21. 10. 2013
(PDF, 26 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon 18. 11. 2013
(PDF, 225 kB)
(PDF, 10 kB)

 

ROK 2012

  Dátum Zápisnica Dochádzka
pdf icon
16. 1. 2012
(PDF, 40 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
9. 2. 2012
(PDF, 69 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
19. 3. 2012
(PDF, 104 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
20. 3. 2012
(PDF, 104 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
3. 4. 2012
(PDF, 20 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
17. 4. 2012
(PDF, 81 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
18. 5. 2012
(PDF, 103 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
18. 6. 2012
(PDF, 130 kB)
(PDF, 21 kB)
pdf icon
30. 7. 2012
(PDF, 36 kB)
(PDF, 21 kB)
pdf icon
24. 9. 2012
(PDF, 177 kB)
(PDF, 21 kB)
pdf icon
18. 10. 2012
(PDF, 133 kB)
(PDF, 21 kB)
pdf icon
19. 11. 2012
(PDF, 139 kB)
(PDF, 23 kB)
pdf icon
3. 12. 2012
(PDF, 97 kB)
(PDF, 23 kB)

 

ROK 2011

  Dátum Zápisnica dochádzka
pdf icon
31. 1. 2011
(PDF, 15 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
14. 2. 2011
(PDF, 46 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
28. 2. 2011
(PDF, 24 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
21. 3. 2011
(PDF, 46 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
19. 4. 2011
(PDF, 43 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
3. 5. 2011
(PDF, 15 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
16. a 17. 5. 2011
(PDF, 27 kB)
(PDF, 10 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
6. 6. 2011
(PDF, 33 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
20. 6. 2011
(PDF, 24 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
22. 8. 2011
(PDF, 13 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
19. 9. 2011
(PDF, 50 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
26. 9. 2011
(PDF, 32 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
17. 10. 2011
(PDF, 43 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
20. 10. 2011
(PDF, 29 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
14. 11. 2011
(PDF, 39 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
21. 11. 2011
(PDF, 16 kB)
(PDF, 10 kB)
pdf icon
5. 12. 2011
(PDF, 45 kB)
(PDF, 10 kB)

 

Pracovná náplň komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

pdf icon
prac. náplň
(PDF, 17 kB)

 

 

 

Publikované: 1.06.2015 23:37 hod.