Myšlienka napísania historicko-faktografickej publikácie Od čardášov po rokenrol – História populárnej hudby v Rožňave a okolí vznikla ešte pred piatimi rokmi. Autora Roberta Bučeka k tomu inšpirovali obdobné historicko-dokumentárne publikácie zaoberajúce sa rockovou a bigbítovou hudbou (Slovenský bigbít, Rocková Bratislava). Pôvodný zámer autora bol zmapovať hudobné dianie rockových skupín na Východe Slovenska. Kvôli obsiahlosti tematiky napokon zúžil teritoriálny záber len na svoje rodisko – Rožňavu a jej okolie. Naopak rozšíril predmet svojho záujmu – okrem života rockových skupín sa zameral na komplexný vývoj populárnej hudby v kontexte historických udalostí, a to od jej vzniku na začiatku 30. rokov minulého storočia až po koniec 90. rokov, keď sa s mohutným nástupom internetu prudko zmenili možnosti šírenia informácií. Vznikla tak ojedinelá populárno-náučná publikácia určená nielen hudobným znalcom, ale predovšetkým širokej verejnosti. Prostredníctvom autentických príbehov aktérov doby a množstva faktografických údajov, má čitateľ knižky možnosť putovať hudobnými dejinami Rožňavy od vzniku baníckej dychovky a spevokolu, cez prvé cigánske orchestre, tanečné skupiny kaviarenského typu a bigbítové kapely v období Zlatej éry šesťdesiatych rokov až po populárne hudobné skupiny rôzneho štýlového zamerania v rokoch sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych. Publikácia vyšla pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o meste Rožňava a okrem mesta ju podporil aj Fond na podporu umenia. Po štvorročných prípravných prácach vyplnených štúdiom dostupnej dobovej literatúry autor intenzívne pracoval na knihe predovšetkým posledný rok, keď preskúmané fakty a súvislosti spresňoval osobnými rozhovormi s aktérmi doby. Kvôli náročnej pandemickej situácii a z nej vyplývajúcich obmedzení sa táto činnosť značne predĺžila, preto kniha obohatená veľkým množstvom dobových fotografií vyšla až v decembri 2021 a čitatelia si ju budú môcť zakúpiť začiatkom roka 2022.
 
 
 
Ing. Robert Buček
 
 

© Mesto Rožňava, 5. 1. 2022 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.01.2022 11:35 hod.