Názov klubu: Klub slovenských turistov TJ Elán Rožňava

Sídlo: Štítnická  č. 7, 048 01 Rožňava

Predseda TJ Elán: PaedDr. Marek Kmeť

Predseda: Ing. Martin Markušovský

tel.0907 261652

E-mail: mmarkusovsky@gmail.com

Web stránka klubu: www.kstelan.estranky.sk

 

Charakteristika:

Klub združuje 144 členov z Rožňavy a blízkeho okolia. Veková skladba deti až dôchodcovia. Činnosť klubu vedie výbor na základe turistického kalendára. Turistický kalendár je vydávaný v spolupráci s turistickými klubmi regiónu a obecnými úradmi regiónu na bežný kalendárny rok.

V roku 2016 usporiadame 15 turistických akcií, z toho tri viacdňové. Sme otvorený klub, našich akcií sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia nášho klubu. Okrem vlastných akcií sa zúčastňujeme aj na akciách iných organizátorov. Turistický kalendár je verejne prístupný na našej web stránke.

História KST začala už v rámci Okresného domu pionierov a mládeže (ODPaM) v Rožňave. Pri vzniku Telovýchovnej jednoty (TJ) pri ODPaM v Rožňave v roku 1971 sa aj turistický krúžok stal súčasťou novovzniknutej TJ. V rámci TJ sa turistický krúžok transformoval na KST TJ Elán Rožňava.

V roku 2019 usporiadame 16 akcii, z toho dve viacdňové. Medzi hlavné akcie klubu v roku 2019 patria:
9.2.2019 - Zimný prechod Slovenským rajom
30.3.2019 - Jarný prechod Silickou planinou 53. rocnik
13.4.2019 - Prechod Plešiveckou planinou

Ďalšie akcie klubu sú zverejnené na web stránke klubu.

Okrem turistiky pomáhame aj pri údržbe a obnove turistických chodníkov v našom regióne.

 

 

© Mesto Rožňava, 2019, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.