Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy

Kláštor vincentiek – miesto vzdelávania dievčat

Kláštor vincentiek  (Kláštor Milosrdných sestier sv. Vincenta) sa nachádza v juhovýchodnej časti historického námestia Rožňavy. Na mieste dvoch stredovekých domov z 15. storočia, z ktorých sa zachovali len pivničné časti, dal budovu  kláštora postaviť v rokoch 1866 – 1868 v neorenesančnom slohu rožňavský biskup István Kollartsik. Biskup, ktorý prispel na stavbu pomerne veľkou finančnou čiastkou venoval školstvu veľkú pozornosť. Od svojho vzniku slúžila budova potrebám školstva. V 30. rokoch 20. storočia bol postavený v celej šírke internát kláštornej školy.  Výučbu - vzdelávanie dievčat v kresťanskom duchu úspešne viedli rádové sestry až do zrušenia kláštora v 50. rokoch 20. storočia. V tomto období boli z ideologických dôvodov z budovy odstránené náboženské prvky z hlavnej fasády kláštora. Dnes sú umiestnené na svojom pôvodnom mieste.

Hlavná fasáda budovy je rozdelená na dve časti, vo výške rímsy sa nachádzajú terakotové plastiky Mária s Ježišom a anjel s dieťaťom v náručí, medzi ktorými je reliéf Nechajte dietky prísť ku mne s biblickým výjavom. V štíte hlavnej fasády je umiestnený erb zakladateľa kláštora, biskupa Kollartsika.

V súčasnosti sa kláštor využíva na pôvodné účely, obývaný je rádovými sestrami. V internátnej časti sídli Spojená škola internátna.                      

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

 

 


© Mesto Rožňava, 12. 8.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
 
Publikované: 12.08.2021 20:38 hod.