Názov klubu: KICKBOX KLUB K1 Team Rožňava
Sídlo: Družstevná 129, 049 32 Štítnik
Štatutárny zástupca: Zoran Zdechovan – predseda klubu
IČO: 42240760
Dátum registrácie: 9.2.2011

Charakteristika:
Základným poslaním klubu je združovať občanov, ktorí v Kickboxe nachádzajú možnosti rozvoja, fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky športu. Hlavnou úlohou je vytvoriť optimálne podmienky pre aktivity svojich členov. Tomuto cieľu všetky orgány podriaďujú svoje rozhodnutia. Klub má zatiaľ registrovaných 50 cvičencov, ktorý sa pravidelne zúčastňujú tréningov 3x do týždňa. Ich cieľom je vytvoriť silnú detskú základňu, pre ktorú sú v Rožňave predpoklady.
© Mesto Rožňava, 2011, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.