Najstaršia stavba v meste – Katedrála Nanebovzatia panny Márie
 
 
Je to stredoveká sakrálna gotická stavba z konca 13. storočia, ktorá je najvzácnejšou a najstaršou kultúrnou pamiatkou v Rožňave.  Pôvodne bol postavený ako farský kostol. Stavba bola dokončená v roku 1304  a na prelome 15. a 16. storočia za arcibiskupa Tomáša Bakóca kostol prešiel rozsiahlou neskorogotickou prestavbou. Z niekdajšieho bohatého stredovekého zariadenia sa tu zachovalo neskorogotické pastfórium (1507), sieťová klenba s figurálnymi konzolami a erbami, renesančný portál a v európskom meradle unikátna tabuľová maľba Sv. Anna Samotretia (Metercia 1513) s dobovým realistickým zobrazením ťažby a spracovania rudy v okolí mesta vo vzájomne organicky súvisiacich scénach. Je najstarším zobrazením baníckej činnosti na oltárnom obraze v strednej Európe.
 
 
V 16. a 17 storočí bol kostol striedavo vo vlastníctve evanjelickej a katolíckej cirkvi. Keď v roku 1776 cisárovná Mária Terézia zriadila v Rožňave biskupské sídlo, bývalý farský kostol sa stal biskupskou katedrálou. Interiér bol obohatený neskorobarokovým hlavným oltárom  z roku 1778  a barokovou-klasicistickou kazateľnicou. Vedľa kostola stojí vysoká murovaná zvonica postavená v rokoch 1776 – 1779 v slohu tzv. gemerského klasicizmu. Portál zvonice ako nový vstup do areálu kostola s mrežovou bránou zriadili a vyzdobili reliéfmi až v prvej polovici 20. storočia.
 
 
 
 

Poplatok za sprievodcovskú činnosť je 35 € za skupinu do 15 osôb., 45 € za skupinu v počte do 30 osôb, a 65 € do 50osôb pri väčšom počte turistov sa cena určuje dohodou.

 
 
 
Poplatok za sprievodcovskú činnosť je 35 € za skupinu do 15 osôb., 45 € za skupinu v počte do 30 osôb, a 65 € do 50osôb pri väčšom počte turistov sa cena určuje dohodou.
 
Pravidelné bohoslužby v katedrálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie:
Pondelok - piatok: 18.00 h.
Sobota: 8.15 h., 18.00 h.
Nedeľa: 7.00 h. (maďarsky), 10.00 h. a 18.00 h.
Sviatok v deň prac. pokoja: 7.00 h. (maďarsky), 10.00 h. a 18.00 h.
Sviatok v pracovný deň: 18.00 h.
 
Otváracie hodiny TIK Rožňava:
V období mimo sezóny od 15.9. – do 31.5.
Pondelok – piatok: 8.30 – 16.30 h.
Sobota: 9.00 – 12.00 h.
 
Počas sezóny od 1.6. – 15.9.
Pondelok – piatok:  8.00 – 18.00 h.
Sobota:  9:00 – 15:00
Nedeľa: 13.00 – 17.00 h.  
 
Kontakt:
Turisticko-informačná kancelária
Námestie baníkov 32
048 01 Rožňava
e-mail: info@tikroznava.sk
tel.: +421 948 205 226
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Publikované: hod.