V kancelárii 1. kontaktu (prízemie vľavo) majú svoje zastúpenie tieto odbory (oddelenia):

1. Evidencia obyvateľstva - stále pracovisko, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Podateľňa úradu - stále pracovisko, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234, Alžbeta Pikuová, podatelna@roznava.sk
3. Pokladňa - stále pracovisko, Mária Baraxová, tel.: 058 / 7773293
4. Dane a poplatky - stále pracovisko, Sláva Paľová, tel.: 058 / 7773204
6. Výstavba, územný plán, životné prostredie, spoločný obecný úrad - stále pracovisko, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227

 

V Kancelárii prvého kontaktu a na matričnom úrade vaše podania zamestnanci vybavia nasledovne:

Pondelok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Utorok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Stredu od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 17:00 hod.
Štvrtok od: 08:00 - 11:30 hod. a od 12:30 - 15:00 hod.
Piatok od: 08:00 - 11:30 hod.

 

 
 
 
 
 
 
 
KDE SA NACHÁDZA KANCELÁRIA 1. KONTAKTU:
(vstup do budovy mestského úradu - prízemie vľavo)
 
1 - hlavný vchod do budovy 2  - vľavo do K 1. K
3 - vpravo do K 1. K 4  -  K 1. K

 

Publikované: 6.07.2015 08:50 hod.