Prednostka mestského úradu

JUDr. Erika Mihaliková
erika.mihalikova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 204
tel: 058/7773 275, 0918 792 941
 

 

 

 

 

 

Sekretariát prednostky

Mgr. Veronika Bodnárová  - asistentka
veronika.bodnarova@roznava.sk

Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 202
tel: 058 / 7773 226, 0918 792 946Právnik, exekúcie, VZN, zmluvy

Mgr. Juraj Halyák
juraj.halyak@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 117
tel: 058/7773 246

JUDr. Andrea Kalinová
andrea.kalinova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 117
tel: 058/7773 243

 

Správa nehnuteľného majetku

Blanka Fábiánová
blanka.fabianova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 109
tel: 058/7773 215

 

Správa hnuteľného majetku

Perla Dávidová
perla.davidova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 109
tel: 058/7773 217

 

Správa obecných bytov

Mgr. Mária Fabianová
maria.fabianova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 100
tel: 058/7773 321, 0917 598 300

 

Verejné obstarávanie,  technické zabezpečenie a správa majetku  školských zariadení

Mária Kardošová
maria.kardosova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 116
tel: 058/7773 256, 0918 792 949
 
Ing. Miroslav Nálepa
miroslav.nalepa@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 116
tel: 058/7773 256
 
 
Investičná činnosť
 
Zlata Macková
zlata.mackova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 108
tel: 058/7773 260, 0918 792 944


Hospodár budov v správe mestského úradu

Ján Lázár
jan.lazar@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 100
tel.: 058/7773 287, 0918 792 937

 

Techn. zabezp. a správa Radnice, vodič

Július Repaszky

julius.repaszky@roznava.sk
Radnica, Nám. baníkov 32, II. poschodie
mobil: 0918 792 953, 0907 156 863
 
 
Publikované: hod.