Prednostka mestského úradu

JUDr. Erika Mihaliková
erika.mihalikova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 301
tel: 058/7773 275, 0918 792 941
 

 

 

 

 

 

 

Sekretariát prednostky

Mgr. Veronika Bodnárová  - asistentka
veronika.bodnarova@roznava.sk

Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie č. dv. 302
tel: 058 / 7773 226, 0918 792 946

 

Publikované: hod.