primátor mesta

Michal Domik
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 201
michal.domik@roznava.skprimator@roznava.sk
volať sekretariát primátora - 058 / 7773 288

 

zástupca primátora mesta
 
Ing. Ján Lach
jan.lach@roznava.sk

 
Kancelária primátora

asistent, referent pre krízové riadenie
 
 

samostatný odborný referent  pre komunikáciu a propagáciu

Štefan Barczi

stefan.barczi@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 203
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 288

 

Regionálny rozvoj, projekty EÚ
 
Ing. Ján Valko
jan.valko@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 313
tel: 058 / 7773 213

 

Marketing a cestovný ruch

Bc. Romina Gyüréková
romina.gyurekova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, III. poschodie, č.dv. 313
tel: 058 / 7773 216
 
 

Verejné obstarávanie,  technické zabezpečenie a správa majetku  školských zariadení

Ing. Miroslav Nálepa
miroslav.nalepa@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 116
tel: 058/7773 256
 
 
Investičná činnosť
 
Zlata Macková
zlata.mackova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, I. poschodie, č.dv. 108
tel: 058/7773 260, 0918 792 944
Publikované: hod.