primátor mesta

Michal Domik
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 201
michal.domik@roznava.skprimator@roznava.sk
volať sekretariát primátora - 058 / 7773 288

 

zástupca primátora mesta
 
Ing. Ján Lach
jan.lach@roznava.sk

 
Kancelária primátora

asistent, referent pre krízové riadenie

Mgr. Timea Kerekešová

timea.kerekesova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 203
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 288
 

 

samostatný odborný referent  pre komunikáciu a propagáciu

Štefan Barczi

stefan.barczi@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 203
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 288

Publikované: hod.