primátor mesta

Michal Domik
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 201
michal.domik@roznava.sk, primator@roznava.sk
volať sekretariát primátora - 058 / 7773 288

 

zástupca primátora mesta
 
Mgr. Michal Drengubiak
michal.drengubiak@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 202
tel: 058 / 7773 219
 
 
Kancelária primátora

asistentka, referent pre krízové riadenie
Bc. Martina Bene
martina.beneova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 203
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 288
 

Komunikácia, hovorca mesta, propagácia a koordinácia projektov

Ing. Štefan Barczi, MBA

stefan.barczi@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 204
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 28

 
Investičná činnosť
 
Zlata Macková
zlata.mackova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 206
tel: 058/7773 260, 0918 792 944
 
Ing. Alica Kolesárová, PhD.
alica.kolesarova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 206
tel: 058/7773 260
 
 


 

Publikované: hod.