primátor mesta

Michal Domik
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 201
michal.domik@roznava.skprimator@roznava.sk
volať sekretariát primátora - 058 / 7773 288

 

zástupca primátora mesta
 
Ing. Ján Lach
jan.lach@roznava.sk

 
Kancelária primátora

asistentka, referent pre krízové riadenie
Martina Beneová
martina.beneova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 203
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 288
 

Komunikácia, propagácia a koordinácia projektov

Štefan Barczi

stefan.barczi@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie č. dv. 204
tel: 058 / 7773 218, 058 / 7773 288

 

Marketing

Bc. Romina Gyüréková
romina.gyurekova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 202
tel: 058 / 7773 216
 
 

Verejné obstarávanie,  technické zabezpečenie a správa majetku  školských zariadení

Ing. Miroslav Nálepa
miroslav.nalepa@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 206
tel: 058/7773 256
 
 
Investičná činnosť
 
Zlata Macková
zlata.mackova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, II. poschodie, č.dv. 206
tel: 058/7773 260, 0918 792 944
Publikované: hod.