VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2019
JUDO CLUB ROŽŇAVA PRI TJ ELÁN
 
Judo club Rožňava pri TJ Elán vznikol  15. septembra 1971- zakladateľkou pani MGR.Magdalénou Kmeťovou. Koncom roka 2019 je v klube zapísaných 21 detí, ktoré trénuje trénerka Ivana Mikolajová.
 
V roku 2019 sa deti z klubu zúčastnili 14 súťaží. Aj napriek počtu členskej základne Slovenského Zväzu Judo ( čo je cca 1800 aktívnych džudistov) sa na súťažiach Judo club Rožňava nestratil a deti dosahovali výborné výsledky. Na Medzinárodných turnajoch sa účasť súťažiacich pohybovala od 400 – 550 detí. Niektoré kategórie našich džudistov boli obsadené 10-17 súťažiacimi, kde prvá prehra môže  znamenať koniec bojovať na súťaži .
 
Výsledky za rok 2019:
1.kolo Krajská liga- 6x 1.miesto,3x 2. miesto, 2x 3. miesto
Turnaj nádejí Zvolen- 2x 1. miesto, 4x 2. miesto, 2x 3. miesto
Turnaj nádejí Lučenec- 1x 1. miesto, 1x 2. miesto, 7x 3. miesto
Medzinárodná Veľká cena Rimavská Sobota – 1x 1. miesto, 5. miesto Erik Vizi ( 16 súťažiacich)
2. kolo Krajská liga a Majstrovstvá východoslovenskej oblasti Poprad-
3x 1. miesto, 3x 2. miesto, 3x 3. miesto
Turnaj nádejí Rožňava – 7x 1. miesto, 3x 2. miesto, 11 x 3. miesto
Majstrovstvá Slovenska žiakov Bardejov – 1x 5. miesto Erik Vizi ( 17 súťažiacich, kde prehral v boji o bronz)
Medzinárodný turnaj Michalovce – 1x 1. miesto (Anka Mikolajová mala vo váhe 4 chlapcov, ktorých s prehľadom porazila)
Krajská liga Vranov nad Topľou – 1x 1. miesto, 2 x 2. miesto, 2x 3. miesto
16. Medzinárodný turnaj GRAND PRIX Považská Bystrica- 3x 3. miesto
Medzinárodná Veľká Cena Poprad – 1x 2. miesto, 1x 3. miesto Erik Vizi (14 súťažiacich)
Majstrovstvá Slovenska dorastenci Michalovce –  1x 4. miesto ( Christofer Lovaš)
4. kolo Krajská liga Bardejov- 2x 1.miesto, 1x 2.miesto,1x 3.miesto
Vianočný turnaj Bardejov: 1x 1.miesto, 1x 2. miesto, 1x 3. miesto
 
Naši džudisti stáli na stupňoch víťazov v roku 2019 77 krát:
25 x 1. miesto
19x 2. miesto
33x 3. miesto
 
 
Erik Vizi je v rebríčku Slovenského zväzu judo v kategórii mladších žiakov vo váhe do 42kg na 5. mieste z 25 súťažiacich. V rebríčku kraja je Erik Vizi na 15.miesteMartin Antal je na 35.mieste zo 70 mladších žiakov.
 
Tomáš Petergáč- je v hodnotení kraja na 15.mieste z 53 super mini žiakov.
 
Anka Mikolajová je v krajskom hodnotení všetkých mini žiačok na 5. mieste a Laura Šimko je na 6. mieste z celkového počtu 20 súťažiacich.
 
V Roku 2019 sa Judo club Rožňava pri TJ Elán umiestnil v hodnotení klubov kraja na 7.mieste s počtom bodov 580 z 12 klubov kraja.
 
Anka Mikolajová- bola vyhlásená medzi Najúspešnejšími športovcami mesta Rožňava za rok 2019.
 
 
 
VÝSLEDKY
 
KRISTIÁN TÖMÖL:
1.kolo Krajská liga Michalovce- 1. miesto
MVC Rimavská Sobota- 25 súťažiacich- vypadol po 1.kole
Majstrovstvá kraja – 3.miesto
MSR Bardejov- vypadol po 1.kole
 
MARTIN ANTAL:
1.kolo KL MI- 3.miesto
Turnaj nádeji LC- 3.miesto
MVC RS- 18 súťažiacich- vypadol po 2kole
KL PP- 4. miesto
Turnaj nádeji RV- 2.miesto
MVC PP- vypadol po 2kole
KL BJ- prehral o bronz
EXI zápasy- 2. miesto
MVC PB-vypadol po 2kole
KL VT- 7.miesto
 
CHRISTOFER LOVAŠ:
MK PP- 1.miesto
MVC PB- 3. miesto
MVC PP- 2.miesto
MSR MI- 5. miesto
 
DÁVID BORŠODI :
KL MI- 3.miesto
TURNAJ NÁDEJÍ ZV- 3.miesto
MVC RS- 25 súťažiacich- vypadol po 1.kole
MK PP- 4.miesto
MSR BJ- vypadol po 1.kole
MVC PP- prehral v boji o bronz
KL VT- 3. miesto
KL BJ- 1.miesto
Vianočný turnaj BJ- 5,miesto
 
ERIK VIZI:
KL MI- 2.miesto
MVC RS- 16 súťažiacich- 5.miesto(prehral o bronz)
MK PP- nenastúpil o bronz kôli zraneniu
MSR BJ- 5.miesto (17 súťažiacich) prehra o bronz
MVC PP- 3.miesto
KL VT- 2.miesto
KL BJ. Nenastúpil o bronz zo zdravotných dôvodov
MVC PB- vypadol v 2.kole
 
TOMÁŠ PETERGÁČ :
KL MI- 1.miesto
Turnaj nádeji ZV-2.miesto
Turnaj nádeji- 3.miesto
KL PP- 3.miesto
Turnaj nádeji RV- 1.miesto
MT MI- vypadol v 2.kole
MVC PP- prehral v boji o bronz
KL VT- 1. miesto
KL BJ- 2.miesto
Vianočný turnaj BJ- 2.miesto
 
LAURA ŠIMKO:
KL MI- 1.miesto, EXI- 2.miesto
Turnaj nádeji- 2.miesto
Turnaj nádeji LC- 3.miesto
MVC RS- vypadla po 2kole
KL PP- 1.miesto
Turnaj nádeji RV- 1.miesto
MT MI- vypadla v 2kole
MVC PP- vypadla v 2kole
KL VT- 3.miesto
KL BJ- 3.miesto, EXI1- 2.miesto, EXI 2- 1.miesto
MVC PB- 3.miesto
Vianočný turnaj BJ- 3.miesto
 
ANKA MIKOLAJOVÁ :
KL MI- 1.miesto, EXI 1.miesto
Turnaj nádejí ZV- 1.miesto
Turnaj nádeji LC- 1.miesto
KL PP- 1.miesto
Turnaj nádejí RV- 1.miesto, EXI 3.miesto
MT MI- 1.miesto (4 CHLAPCI)
KL VT- 2. miesto
KL BJ- 1.miesto, EXI 1.miesto
MVC PB- 3. miesto
Vianočný turnaj BJ- 1.miesto, EXI 1,miesto
 
POĎAKOVANIE:
Touto cestou sa chceme poďakovať MESTU ROŽŇAVA - za podporu klubu a  našich detí. Vďaka finančnej dotácii sme sa mohli zúčastňovať veľkých a finančne náročných turnajov. Vďaka novej časomiere môžeme organizovať súťaže. Džudisti každým tréningom a súťažou výkonnostne rastú a dosahujú stále lepšie výsledky. ĎAKUJEME !!!!!
 
Propagácia mesta Rožňava:
Rožňava.sk
RVTV
Facebook
 

© Mesto Rožňava, 30.  4. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
 
 
Publikované: 30.04.2020 11:26 hod.