Oslavy „Jubilantov za I. polrok“ sa konali v priestoroch denného centra v spolupráci s mestom Rožňava.  Naše pozvanie prijal primátor mesta pán Michal Domik, ktorý zahájil program krátkym príhovorom a následne odovzdal všetkým jubilantom pamätný list mesta Rožňava, malú pozornosť a kvet. Po oficiálnej časti prišiel čas na spoločnú fotografiu a pohostenie.

 

 


© Mesto Rožňava, 20. 1. 2020 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 20.01.2020 08:15 hod.