Oslavy „Jubilantov za II. polrok“ sa konali v priestoroch denného centra v spolupráci s mestom Rožňava.  Naše pozvanie prijal zástupca primátora pán Ing. Ján Lach. Program zahájila pani predsedníčka Mgr. Oľga Grešáková krátkym príhovorom, následne nám zaspievali Margita Koláriková a Juliana Doroninová a na záver vystúpil náš spevokol. Po kultúrnej časti zástupca primátora odovzdal všetkým jubilantom pamätný list mesta Rožňava, darček a kvet.

 


© Mesto Rožňava, 20. 1. 2020 Peter Czirbus -  Denné centrum Rožňava

Publikované: 20.01.2020 08:39 hod.