VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA,  DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI ROŽNAVA
KÓSU SCHOPPERA 22, 04801 ROŽŇAVA
 
INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA v akad. roku 2017/2018
 
 
Podmienky prijatia do študijného programu Ošetrovateľstvo - 1. stupeň (Bc.), denná forma - kombinovaná metóda (3-ročné štúdium):
Ukončené úplne stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore: zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár, sestra, zdravotná sestra, všeobecná sestra, ženská sestra, detská sestra, diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná pôrodná asistentka. 
Prax: uchádzač v čase podania prihlášky, najneskôr v deň zápisu na štúdium musí byť zamestnaný v niektorom z vyššie uvedených povolaní. Potvrdenie o zamestnaní v povolaní je podmienkou pre prijatie.
Forma prijímacieho konania:  bez prijímacích pohovorov.
Poplatky v študijnom programe Ošetrovateľstvo na 1. stupni štúdia:
  1. Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50€.
  2. Zápisné:  95 €
  3. Školné za zimný semester prvého roku štúdia je 350€.
                                                
Podmienky prijatia do študijného programu Ošetrovateľstvo - 2. stupeň (Mgr.), externá  forma (2-ročné štúdium):
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia.
Prax: uchádzač v čase podania prihlášky, najneskôr v deň zápisu na štúdium musí byť zamestnaný povolaní sestra, pôrodná asistentka. Potvrdenie o zamestnaní v povolaní je podmienkou pre prijatie.
Forma prijímacieho konania:  bez prijímacích pohovorov.
Poplatky v študijnom programe Ošetrovateľstvo na 2. stupni štúdia:
  1. Poplatok na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 50€.
  2. Zápisné:  145 €
  3. Školné za zimný semester prvého roku štúdia je 320€.

 

Termín odovzdania prihlášok vo všetkých formách štúdia: do 15. augusta  2017
 
Prihlášky posielať na adresu:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Detašované pracovisko Rožňava
Kósu Schopera 22
04801 Rožňava                   

 

 


© Mesto Rožňava, 29. 5. 2017, Ing. Ivan Nemčok, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 29.05.2017 09:41 hod.