Každoročne jeden z júnových dní patrí turnaju v boccii, ktorého organizátorom je zariadenie sociálnych služieb JASANIMA DSS Rožňava. Tento šport je zaradený medzi paralympijské disciplíny a v súčasnosti sa hráva vo viac ako 50 krajinách sveta.

 V spolupráci s Psychiatrickou liečebňou v Rožňave a za finančnej pomoci Mesta Rožňava sa  07. 06. 2019 uskutočnil III. ročník turnaja tímov v integrovanej boccii. Ihrisko v areáli Nemocnice s poliklinikou v Rožňave sa stalo dejiskom turnaja za účasti 8 trojčlenných družstiev s náhradníkmi  Súťažili žiaci Základnej školy v Brzotíne, Spojenej školy internátnej v Rožňave, pacienti Psychiatrickej liečebne S. Bluma v Plešivci, Psychiatrickej liečebne v Rožňave, Psychiatrického stacionára v Rožňave, prijímatelia sociálnych služieb z neziskovej organizácie BARBORKA v Rožňave tiež prijímatelia z usporiadateľskej organizácie JASANIMA – DSS a jej organizačnej súčasti AMALIA – DSS v Rožňave.

Po slávnostnom nástupe všetkých účastníkov turnaj otvorila riaditeľka JASANIMA – DSS a námestníčka Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave. Privítali účastníkov netradičného športu – boccia na ihrisku v areáli  nemocnice a zároveň popriali všetkým veľa športových úspechov a zábavy.

Atmosféra turnaja sa niesla v príjemnom a priateľskom duchu. Víťaz nebol iba jeden, ale všetci zúčastnení. Každé súťažné družstvo obdržalo diplomy a drobné vecné ceny. Pre súťažiacich bolo pripravené malé občerstvenie. Integrácia žiakov škôl a zdravotne znevýhodnených dala možnosť pri tomto netradičnom športe spoznať nových ľudí. Účastníci odchádzali z ihriska  s novými zážitkami a možno aj s novými priateľstvami.

Účastníčka turnaja Sylvia sa vyjadrila: „Bocciu mám rada, hrávame ju aj v JASANIME. Tešíme sa každý rok na stretnutie s kamarátmi pri hre“.

Poďakovanie patrí Mestu Rožňava za finančnú dotáciu turnaja a Psychiatrickej liečebni Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave za poskytnutý areál.

 
 
 
Mgr. Monika Nezbedová
sociálny pracovník
JASANIMA – DSS Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 6.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 19.06.2019 14:08 hod.