I. Detský workshop tradičnej gemerskej ľudovej kultúry sa uskutočnil v dňoch 30 – 31. augusta 2021 v priestoroch historickej radnice v Rožňave.

Dvojdňového sústredenia sa zúčastnilo 70 detí, cca. 100 – 120 rodinných príslušníkov, 9 lektorov a 15 členní organizačný tím.

Hlavný cieľ workshopu sa nám podarilo naplniť sprostredkovaním a šírením tradičnej ľudovej kultúry pre detí a mládež. Rozvíjali sme tradície ľudového umenia  (detské hry, tanec, hudba, spev) a odovzdávali ich mladším generáciam. Náuka gemerských tancov sa uskutočnilo v troch vekových kategóriach súčasne (škôlkari, deti prvého stupňa ZŠ, deti druhého stupňa ZŠ). Hru na hudobných nástrojoch vyučoval lektor z Maďarska (husle, kontra, basa). Podarilo sa aktivizovať nielen členov DFS pôsobiacich v Rožňave, ale workshopu sa zúčastnili aj jednotlivci s mamičkami. Nácviky, nakoľko boli verejné, navštívili aj starí rodičia prítomných detí. Sprievodné programy ako napr. remeselnícke dielne, rozprávkové divadlo, koncert ľudovej hudby a tanečný dom navštívili viacerí, nielen z Rožňavy, ale aj z okolitých obcí.

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore od mesta Rožňava.

 

 
 András Márk Ulbrik
Predseda OZ DFS 
KINCSKERESŐ
 
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 9. 2021 Mgr. Lenka leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 23.09.2021 15:24 hod.