Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Hozzáférhetőségi nyilatkozat

AKADÁLYMENTESÍTÉSI  NYILATKOZAT
 
Rozsnyó város elkötelezett abban, hogy honlapját, a www.roznava.sk az (EÚ) 2016/2102 irányelvet átültető Tt. 95/2019 sz., a közszférában alkalmazott  információs technológiákról szóló törvénye szerint akadálymentessé tegye.
Ez az akadálymentesítési nyilatkozat a www.roznava.sk honlapra vonatkozik.
 
Megfelelőségi státusz
Ez a honlap teljes mértékben megfelel   az (EÚ) 2016/2102 irányelvet átültető Tt. 95/2019 sz., a közszférában alkalmazott  információs technológiákról szóló törvény előírásainak.
 
Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat 2020.08.06-án készült.
 
A honlap megfelelőségének értékelése  az (EÚ) 2016/2102 irányelvet átültető Tt. 95/2019 sz., a közszférában alkalmazott  információs technológiákról szóló törvénye követelményei szerint megtörtént; az értékelést harmadik fél, azaz  a webex.digital s.r.o.  végezte.
A nyilatkozatot legutóbb 2020.09.10-én vizsgálták felül.
 
Visszajelzés és elérhetőségek 
Rozsnyó város elkötelezett abban, hogy akadálymentessé tegye honlapját minden felhasználó számára, méghozzá az akadálymentesítésre vonatkozó elvek alapján.
Rozsnyó város elérhetősége:
Rozsnyó város székhelye: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
webmaster@roznava.sk
tel.: 058/7773 232, 0918 792 948
 
Végrehajtási eljárás
A visszajelzés keretében  benyújtott  indítványokra vagy kérelmekre adott elégtelen  válaszok esetén az Európai Parlament irányelve 7. cikkely 1. bekezdés b) pontja értelmében végrehajtási eljárás keretében fordulhat az irányelv érvényesítéséért felelős szervhez, amely  Szlovák Köztársaság Beruházásokért és Informatizációért Felelős Miniszterelnök-helyettesi Hivatala, amelynek e-mail címe: standard@vicepremier.gov.sk
 
A honlap üzemeltető nyilatkozata
A webex.digital s.r.o. cég szerkesztési rendszere nem használja fel és nem adja tovább a honlap látogatóinak adatait harmadik személynek. Úgyszintén nem adja el és nem kínálja fel azokat üzleti célokra.
A honlap látogatóinak személyes adatai az alábbi esetekben kerülnek rögzítésre:
  • A felhasználók regisztrációja a városi rádió rendszeréből a honlap üzemeltetőjének küldött elektronikus hírlevelek fogadása  céljából
  • A felhasználók  regisztrált vitákban történő hozzászólás  céljából történő regisztrációja esetén
 
A rendszer  a fenti esetek egyikében sem követelheti erőszakos módon vagy kötelező adatként a személyes adatokat (amennyiben a szoftver üzemeltetője – község/város  bizonyos esetekben nem kéri azokat). Amennyiben a honlap üzemeltetője olyan kötelező adatok kitöltését kéri, amelyek a személyes adatok védelméről  szóló törvénnyel nincsenek összhangban, társaságunk, a Webex media, s.r.o. az ily módon  összegyűjtött információktól elhatárolja magát.
Valamennyi összegyűjtött adatot a látogató tölt ki a regisztráció során. A regisztrált felhasználók adatait semmilyen módon nem továbbítjuk, ezek a biztonsági program részét képezik.
 
A műszaki üzemeltető elérhetőségei
Kereskedelmi név: webex.digital s.r.o.
Székhely: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Levelezési cím: Ostrovského 2, 040 01 Košice
Statisztikai számjel: 48329461, Adószám: 2120142167, Közösségi adószám: SK2120142167
Tel.: +421 918 699 666
e-mail: projkt@webex.sk
 
A honlap megjelenítésének időpontja
A honlap megjelenítésének időpontja:  2014.12.1
 
A tartalomért a tartalom szolgáltatója felel
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
webmaster@roznava.sk
tel.: 058/7773 232, 0918 792 948