ŽBK Rožňava  je  ženský  basketbalový klub, ktorý prostredníctvom pravidelného tréningového a zápasového procesu aktívne rozvíja  športovú činnosť detí a mládeže v tomto kolektívnom športe. Hráčky klubu reprezentujú svoj klub, mesto a školy na regionálnych, krajských ale aj celoslovenských súťažiach, pričom svoj športový potenciál využívajú nielen počas ligových basketbalových zápasov ale často dosahujú kvalitné výsledky aj v iných športoch.
Hráčky ŽBK Rožňava v ligovej sezóne 2019/2020 reprezentovali  mesto Rožňava v nasledovných kategóriách:
Žiačky- regionálna súťaž ( 2 družstvá Košíc, Čaňa, Ružomberok,  Poprad)
Staršie žiačky- celoslovenská  súťaž (3 družstvá Košíc, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Piešťany, Stará Turá, Handlová)
Kadetky- celoslovenská súťaž (4 družstvá Košíc, Bardejov, SNV, Poprad, Bratislava, Sereď)
Juniorky/ženy – celoslovenská súťaž (3 družstvá Košíc, Bardejov, Banská Bystrica , Prešov, SNV, Trnava, Stará Turá, Sereď, Bratislava, Žilina)
 
V sezóne 2020/2021 hráčky ŽBK Rožňava reprezentujú mesto Rožňava v nasledovných kategóriách:
 
Prípravka – minibasketbalová liga
Staršie mini žiačky- regionálna súťaž
Staršie žiačky- celoslovenská súťaž
Kadetky- celoslovenská súťaž
Juniorky – celoslovenská súťaž
 
Tak ako  každú oblasť života aj šport je výrazne ovplyvnený vývojom pandémie Covid 19. V marci 2020 bola prerušená hracia sezóna a dohrávali sa len majstrovské zápasy. Napriek opatreniam vlády obmedzujúce šport sme koncom apríla obnovili tréningový proces aj keď len v exteriéri. V máji sme sa vrátili do telocviční a len s týždňovou letnou prestávkou pokračovali v príprave na novú sezónu.
 
Posledný júlový  týždeň sa už tretí rok hráčky ŽBK Rožňava zúčastňujú letného sústredenia. Tento rok sme sa presunuli  do Športcentra Skalka Aréna v Kremnici. Počas piatich dní hráčky absolvovali denne 4 fázový tréning so zameraním na zvýšenie kondície a všeobecnú športovú prípravu. Jeden tréning denne sme sa koncentrovali na basketbalové zručnosti a  herné systémy .
 
V mesiaci júl sme zorganizovali  2 prípravné zápasy s družstvami zo Šamorína. V septembri sme usporiadali miniturnaj pre prípravku a staršie minižiačky s družstvami z Košíc. Staršie dievčatá odohrali prípravné zápasy so Spišskou Novou Vsou a Lučencom. Najstaršia kategória cestovala za prípravou do Košíc.  
 
Žiaľ aj začiatok novej sezóny bol ovplyvnený pandémiou. Súťaže začali ale stihli sme odohrať len pár ligových zápasov v každej kategórii. Prišla druhá vlna pandémie a šport dostal absolútnu stopku. Po pár týždňoch a po zvoľnení opatrení sme sa vrátili k basketbalu aj keď len tréningovo. Napriek obmedzeniam snažíme sa dievčatá udržať v dobrej fyzickej kondícii aby boli v prípade znovuotvorenia sezóny  pripravené nastúpiť do ďaľších ligových zápasov. Šport aj keď len tréningový je v tomto období veľmi dôležitý. Keďže školský systém funguje distančne študenti strácajú sociálny kontakt. Aj keď tréningy majú obmedzenia v počte hráčok okrem nepochybne dôležitej úlohy športu pre upevnenie zdravia, majú naše hráčky priestor na sociálny kontakt so spoluhráčkami.
 
Žiaľ situácia a opatrenia spojené s covid 19 nám okrem technických komplikácii prinášajú náklady, s ktorými sme v rozpočte nepočítali. Zvýšená potreba hygienických a dezinfekčných prostriedkov, náklady na trénerov či prenájom tréningových priestorov. Kvôli zastaveniu činnosti Centra voľného času presunula sa podstatná časť týchto  nákladov na klub.
 
Napriek neľahkej situácii sme radi, že sa nám darí udržať dievčatá v tréningovom procese. Chceme veriť že sa pandemická situácia do konca roka zlepší a my sa budeme môcť bez obmedzení vrátiť na palubovky.
 
Propagácia mesta a reklamná činnosť.
ŽBK Rožňava sa aktívne podieľa na propagácii  mesta.  Logo mesta je umiestnené na plagátoch k zápasom počas celej sezóny . Ktoré zverejňujeme na našej facebookovej stránke.  Hráčky nastupujú počas celej sezóny na zápasy v dresoch s logom mesta a domáce zápasy hrajú v mestskej športovej hale s reklamným panelom mesta. V dobe sociálnych sietí aj ŽBK Rožňava má svoju profil na sociálnej sieti facebook, kde pravidelne zverejňuje informácie o svojej činnosti, plánovaných zápasoch, turnajoch a dosiahnutých výsledkoch.  Aj prostredníctvom tohto profilu budeme deklarovať  spoluprácu klubu s mestom. O činnosti klubu pravidelne informujeme aj na stránkach mesta.
 
Ing. Martina Molnárová
Prezident ŽBK Rožňava
Kontakt : Ing. Martina Molnárová, tel. 0911774284, mail: martina.molnarova@gemtex.sk
 

FOTOGALÉRIA

Staršie mini + prípravka

 

© Mesto Rožňava, 8.  4. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
 
 
Publikované: 8.04.2021 14:30 hod.