Rok 2021 je celkovo špecifický. Ani nevieme, ako rýchlo ubehol. Už druhý rok sa pasujeme z pandémiou nazvanou COVID-19. Táto pandémia vysoko ovplyvnila šport. Počas roka, keď to opatrenia dovolili a situácia nebola až taká  zlá, sme ako klub reprezentovali Mesto Rožňava na rôznych turnajoch hlavne s našimi najmenšími hráčmi. V rámci dobrej spolupráce s futbalovými klubmi východného Slovenska sa nám darilo dosahovať dobré výsledky  s našimi prípravkármi tj. kategória U9,U10,U11. Na všetkých tunajoch, ktorých sme sa zúčastnili sme dosiahli medailové pozície. Vďaka mestu Rožňava sa nám darilo vycestovať aj na vzdialenejšie turnaje, keďže nám mesto prispelo na cestovné aj stravu.  Nielen na vonkajších, ale aj na domácich turnajoch, ktoré sme v spolupráci s mestom Rožńava vedeli usporiadať sme dosiahli s našimi najmenšími pekné výsledky. Veľmi nás teší, že sa nám darí budovať dobré meno v slovenskom futbalovom svete a vieme konfrontovať našu prácu s mládežov, s klubmi ako JUVENTUS Košice. FC Košice, CFT Academy Prešov, JUNIOR Košice,
 
Keďže v tomto roku bolo celkovo málo podujatí pre deti, v spolupráci s mestom sme si dovolili usporiadať deň detí pre všetky vekové kategórie. Boli pripravené detské atrakcie vyžadujúce pohyb, rôzne prekážkové stanovištia, ktoré si mohli vyskúšať ako futbalisti tak aj ostatné deti. Na konci každé dieťa dostalo sladkú odmenu. Všetky deti, ktoré však prišli odchádzali s úsmevom na tvári a so spokojnými rodičmi, z ktorých sa zopár zapojilo aj do športových aktivít.
  
V lete a na jeseň sa v rámci možností a dodržiavaní oficiálnych opatrení uskutočnili každý víkend ligové zápasy futbalovej mládeže a mužov. Dorastenci mali zápas každú sobotu, mladší-starší žiaci každú nedelu a okrem týchto ligových zápasov, ktoré sa hrali na hlavnom ihrisku,  sa konali na vedlajšom ihrisku ligové zápasy aj našich prípraviek U11,U10,U9, ktorých sa zúčastňovali deti okolitých obcí, ale aj miest Košického kraja. Vďaka podpore z mesta sme zabezpečili občerstvenie a pitný režim ako pre našich futbalistov, tak aj pre hostí.
 
           
Turnaje a  ligové zápasy mládeže boli propagované mestským televíznym štúdiom RVTV a na webovej stránke mesta.
 
Na záver by sme sa chceli poďakovať mestu Rožňava, ktoré nám poskytlo finančnú dotáciu, ktorú sme využli hlavne na cestovné, občerstvenie ale aj na doplnenie tréningových pomôcok.
 
 

Dňa 20.12.2021  Rožňava
 
Soňa Domiková (štatutár)
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 1. 2022 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

   
Publikované: 7.01.2022 10:49 hod.