Investor stavby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Dodávateľ stavby: INOVA-KER, s.r.o., Okružná 2147/20, 04801 Rožňava

Predpokladané náklady na vybudovanie: 46 924,44 € s DPH

Lokalita: zadný trakt ZUŠ 

Lehota zahájenia prác: VII/2020

Lehota ukončenia:  X/2020

 

OPIS:

Stavba je situovaná v blízkosti centra a pamiatkovej zóny Mesta Rožňava. Na j parcele sa nachádza viacero navzájom prepojených objektov a spevnených plôch. Predmetná oblasť je zastavaná objektmi vyššej občianskej vybavenosti. Stavebnými úpravami a modernizáciou stavby investor vytvorí priestory pre dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Zlata Macková, Kancelária primátora mesta

Publikované: 26.08.2020 09:19 hod.