Každý rok naša škola organizuje rôzne aktivity, ktorých hlavným cieľom je viesť mladých ľudí k spolupráci a súťaživosti, kreativite a jedinečnosti, motivácii a flexibilite. Medzi takéto aktivity patrí aj organizovanie Halloweenu na našej škole. Po porade koordinátorky práce s mládežou Mgr. Soňou Kostkovou so Žiackou školskou radou sme sa rozhodli organizovať tohtoročný Halloween trochu inak. Úlohou jednotlivých tried bolo vyzdobiť si dvere do tried čo najoriginálnejšie. Žiaci, kolektívy a priatelia trávili svoj voľný čas v priestoroch školy, aby ukázali, čo spolu dokážu. Motivácia bola predsa veľká, víťazné kolektívy si odnesú sladkú odmenu – torty. V piatok našu školu ovládli strašidlá. Žiaci, ktorí mali masky neboli skúšaní, čo veľmi ocenili. A tohto roku sme pridali ešte jednu novinku. Ako pedagóg kladne hodnotím,  ak starší žiaci pomáhajú mladším, takže okrem strašidelnej výzdoby, originálnych masiek pobehujúcich po chodbách našej školy sa naši najmladší žiaci mohli dať  pomaľovať  staršími strašidlami.

Presvedčte sa sami, že je sa na čo pozerať.

Autor článku: Ing. Diana Matisová

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 2.11.2017 07:54 hod.