Dňa 21.06.2018 ( štvrtok) sa uskutočnila vo vestibule  Galérii Baníckeho múzea v Rožňave prednáška na tému:  Gróf Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň v Krásnohorskom  Podhradí a prednášajúcou bola Mgr. Eva Lázárová – odborná pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave.  Na prednáške sa zúčastnili študenti  Gymnázia P.J. Šafárika v Rožňave.

Úvod prednášky  patril rodu Andrássyovcov, a to konkrétne ich  monockej  vetve, rodičom Dionýza, súrodencom a krátko jeho mladosti a životnej ceste.

Nasledovali  informácie ohľadne úmyslu, projektov a výstavby obrazárne.  Do tohto účelového a moderného  objektu ( bol elektrifikovaný a teplovzdušne vykurovaný)  bola pôvodne umiestnená  zbierka umeleckých diel  grófa Dionýza. Objekt bol sprístupnený  1. júna v roku 1909. V roku 1967 sa  dostáva do správy Baníckeho múzea v Rožňave, kde patrí dodnes.

Záverom prednášky bolo pozvanie na prehliadku výstavy Františka Gyurkovitsa – maliara Lučenca, ktorá je v súčasnosti  inštalovaná  v tomto historickom výstavnom priestore.

 
 
 
Mgr. Eva Lázárová -  odborná pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 26. 6.  2018 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 26.06.2018 14:44 hod.